Home » Publication » The Holocaust in South-Eastern Europe: Historiography, Archives Resources and Remembrance

The Holocaust in South-Eastern Europe: Historiography, Archives Resources and Remembrance

(De Holocaust in Zuidoost-Europa: Geschiedschrijving, archiefbronnen en herinnering)

The Holocaust in South-Eastern Europe: Historiography, Archives Resources and Remembrance

Gedurende tientallen jaren werd over de Holocaust in Zuidoost-Europa veel te weinig introspectie, onderzoek en studie gevoerd, en nog belangrijker, gezorgd voor toegang tot archief en documentatie. Pas in de laatste jaren, met de aanzienlijke inbreng van een nieuwe generatie van plaatselijke wetenschappers, werd de Holocaust in deze regio uitvoerig bestudeerd.  Het boek wil verschillende groepen wetenschappers die de Holocaust bestuderen, alsook studenten en het brede publiek, een stand van zaken bieden over het onderzoek rond de Holocaust in Zuidoost-Europa. Gezien het verband tussen archiefbronnen, geschiedschrijving en herinnering is de opzet van de redacteurs drievoudig, namelijk,  het zichtbaar maken van de weg die de landen van deze regio hebben afgelegd van een historiografisch paradigma dat de Holocaust uitwiste naar de geleidelijke ontwikkeling van holocauststudies;  het onthullen van de rijkdom van de archiefcollecties betreffende Zuidoost-Europa en de veelheid aan Holocaustonderzoeksthema's die nog ondervertegenwoordigd zijn binnen de geschiedschrijving; en het duiden op de mnemotechnische moeilijkheden die dit deel van Europa ondervindt bij de confrontatie met zijn recente verleden. Door de cases van drie verschillende Westerse landen - Duitsland, België (van de hand van o.a. Veerle Vanden Daelen en Dorien Styven van Kazerne-Dossin) en Nederland - uit te werken en de toegang tot bronnen en de Holocaustgeschiedschrijving voor elk van deze landen te beschrijven, maakt het boek het bovendien mogelijk belangrijke gelijkenissen en verschillen met diverse Zuidoost-Europese landen te duiden.

De redacteurs van het verzamelwerk “The Holocaust in Eastern Europe: Historiography, Archives Resources and Remembrance," zijn Adina Babeş-Fruchter en Ana Bărbulescu. Adina Babeş-Fruchter, doctor in de politieke wetenschappen  is momenteel  European Holocaust Research Infrastructure-onderzoekster bij het Rijksarchief  / CegeSoma. Ana Bǎrbulescu, doctor in de sociologie, is senior researcher en hoofd van het onderzoeksdepartement van het Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust, Boekarest, Roemenië.

Het boek  ‘The Holocaust in South-Eastern Europe’ wijst op het belang van open, transparante en goed gedocumenteerde archieven om vooruitgang te kunnen boeken in het Holocaustonderzoek en voor een betekenisvolle herinnering.  Dr. Reto Speck, Codirecteur EHRI