Vrijwilligers van het CegeSoma

Onze Vrijwilligers

Het CegeSoma heeft al jaren het geluk te beschikken over een dynamische en zeer diverse ploeg vrijwilligers. Zij vallen onder de bevoegdheid van Fabrice Maerten, de verantwoordelijke voor de valorisering van de collecties. 

De meesten van hen doen erg waardevol werk bij het klasseren en inventariseren van collecties (die in hoofdzaak de geschiedenis van België van 1914 tot de jaren zeventig omvatten, met een focus op de beide Wereldoorlogen). Eén vrijwilliger houdt zich ook bezig met de persknipsels. Twee jongeren, een Duitse en een Oostenrijkse vrijwilliger, versterken de ploeg. Zij voeren diverse taken uit in verband met het onthaal, de archieven en de communicatie.

Onze vrijwilligers kunnen beschikken over een ruim landschapsbureau en hebben dezelfde logistieke basisvoorzieningen als het personeel om hun taken te kunnen uitvoeren. Ze worden uiteraard betrokken bij de veelvuldige activiteiten van de instelling.

Beschikt u over vrije tijd en bent u gepassioneerd door de nauwgezette klassering en ontsluiting van archieven, persknipsels of foto's, aarzel niet om contact op te nemen met Fabrice Maerten.

 

Wie zijn de vrijwilligers van het CegeSoma ?

Roland Baumann is kunsthistoricus (ULB) en sociaal antropoloog (Tulane University, New Orleans). Zijn doctoraatsverhandeling ging over volkskunde en de herinnering aan de burgeroorlog in Zuid-Andalusië. Hij is professor kunstgeschiedenis en visuele communicatie (INRACI) en leidde ook seminaries over de antropologie van oorlog en visuele antropologie (ULB). Zijn belangstelling voor het CegeSoma ligt in het verlengde van  zijn eigen familiegeschiedenis: tijdens de Tweede Wereldoorlog was zijn vader inlichtingen- en actieagent en politiek gevangene. Zijn oom nam dienst in de Belgische afdeling van de Royal Navy.
 

Dora Beullens is licentiaat in de Germaanse filologie. Ze werkte als administratief medewerker bij de gemeente Herent. Sinds 1 december 2019 is zij vrijwilligster uit belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en voor de twee Wereldoorlogen in het bijzonder.
Ze werkt één dag per week aan het opmaken van lijsten van individuele dossiers van verzetslieden en aan vertalingen. Ze zal ook ingeschakeld worden bij het inventariseren van archieven.

 

Oostenrijker Benjamin Bohrer vervult sinds 4 september 2023 zijn burgerdienst bij het CegeSoma. Hij werkt voor de afdeling Documentatie (ingeven en verwerken van gegevens uit dossiers van verzetsmensen voor het project Wikibase Verzet) en helpt bij de praktische organisatie van events en om bezoekers te verwelkomen op CegeSoma.

 

 

Bernard Burton is sinds 2018 gepensioneerd als psycholoog. Gedurende drie jaar werkte hij mee aan  de beschrijving van de collecties van het BelVue museum. Daarbij legde hij talrijke contacten met diverse musea en geschiedkundige of erfgoedverenigingen.  Bij het CegeSoma zal hij werken aan de databank Wikibase Verzet: deze activiteit is namelijk een voortzetting van het beheer van zijn eigen familiearchief in verband met het Geheim Leger, waar verschillende van zijn familieleden deel van uitmaakten. Tegelijk werkt hij ook op de dienst Erfgoedpromotie van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.
 

Marie-Hélène Calicis is een historica (UCL) die zich bijzonder interesseert voor de geschiedenis van de 20e  eeuw. Ze heeft zich altijd ingezet voor de onderwijssector.
Voor haar onderzoek bezocht ze het CegeSoma en bemerkte toen vrijwilligers die aan het werk waren in een lokaal van het centrum. Ze nam zich voor om na haar pensioen deel te gaan uitmaken van die groep.  Het is nu zover en een keer per week knoopt ze weer aan met haar passie voor onderzoek en verdiept ze zich in de dossiers van het Belgisch verzet.


Stef De Baedts studeerde in 2023 af als historicus aan de Universiteit Gent. Zijn masterproef schreef hij bij prof. Koen Aerts over het wereldbeeld van Vlaamse oostfronters tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Uit verdere academische belangstelling voor dit verleden, werkt hij sinds februari 2024 als vrijwilliger mee aan het project Wikibase Verzet.


 

Hedwig Degelaen werkte gedurende zijn hele loopbaan in de theaterwereld, waarvan de laatste 25 jaar in de Muntschouwburg. Daar was hij productieverantwoordelijke voor de dienst maquillage. Jaren van genealogische opzoekingen in het Rijksarchief hebben hem ertoe aangezet zich als vrijwilliger bij het Archief aan te melden.
Zo is hij gaandeweg bij het CegeSoma terechtgekomen en sinds april 2023 maakt hij deel uit van het team 'Wikibase Verzet'.

 

Emile Dejehansart heeft een licentiaatsdiploma in de rechten (ULB) en heeft een carrière als magistraat achter de rug. Zijn activiteiten als magistraat en de band van zijn familiegeschiedenis met de Tweede Wereldoorlog spoorden hem aan zichzelf bij het CegeSoma aan te bieden.
Hij werkt sinds oktober 2017 bij het CegeSoma en is met name verantwoordelijk voor de klassering van het onderzoeksfonds 'Eric Laureys' (de beroving van Joodse diamantairs door de Nazi's).

 

Yves Delvaux heeft een licentiaatsdiploma in de economie en de arbeidswetenschap (UCL). Na actief te zijn geweest in de sector onderwijs en opleiding ging hij aan het werk bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, waar hij zijn loopbaan afrondde als bestuursdirecteur. Hij publiceerde meerdere artikels in het tijdschrift van het socio-politiek onderzoeks- en informatiecentrum Crisp.  Zijn persoonlijk en beroepstraject hebben in hem een  onweerstaanbare belangstelling gewekt voor alle vormen van Belgische identiteitsbeleving, voornamelijk in de hedendaagse geschiedenis van het land.  In die optiek wenste hij na zijn pensionering aan de slag te gaan als vrijwilliger bij het Cegesoma, waar hij meewerkt aan het project Wikibase Verzet.
 

Jonathan D’Haese is licentiaat in de hedendaagse geschiedenis aan de Université Libre de Bruxelles. Hij heeft voor de vzw Brudisc een aantal opdrachten als archivaris uitgevoerd en is nu leraar; hij onderwijst onder meer Frans als vreemde taal. Hij heeft erg veel belangstelling voor de sociale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en begon in mei 2022 als vrijwilliger bij het CegeSoma. Eén dag per week werkt hij aan het coderen van archieffondsen van bepaalde Belgische verzetsorganisaties en dit in het kader van het project Wikibase.

 

Het CegeSoma kan ook elk jaar (en dat al gedurende dertien jaar - zie Bilan van een geslaagd partnerschap !) rekenen op de erg waardevolle steun van een Duitse vrijwilliger via de Aktion Sühnezeichen Friedensdienste  (ASF) en de European Solidarity Corps. Milena Zimmermann kwam in september 2023 bij het CegeSoma. Zij wert voor de afdelingen Documentatie  (ingeven van gegevens uit dossiers van verzetsmensen voor het project Wikibase Verzet, staat een namiddag per week in voor het onthaal van bezoekers en helpt bij de praktische organisatie van evenementen.
 

Luc Ketels is boekhouder/fiscalist van opleiding. Hij heeft meer dan 40 jaar in het distributiebedrijf van de geschreven pers gewerkt. Hij doet onderzoek naar het verzet in Vlaanderen en vervoegt het 'Wikibase Verzet'-team begin juni 2023.

 

 

Francis Lambrechts  is commercieel ingenieur van opleiding en was gedurende twintig jaar HR-beheerder bij Orange, tot zijn pensionering in september 2016.
Hij is bij het CegeSoma sinds mei 2017 waar hij archieven klasseert. Hij kreeg belangstelling voor het CegeSoma vanuit zijn familiegeschiedenis (zijn vader was piloot bij de RAF).


 

Dirk Martin is doctor in de geschiedenis (VUB). Van 1979 tot eind 2016 werkte hij als wetenschappelijk medewerker bij het CegeSoma. Hij was er lange tijd verantwoordelijk voor de sector Documentatie en was in 2016 ook waarnemend directeur. Zijn onderzoekswerk is toegespitst op de buitenlandse politiek van België voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, de gemeentepolitiek tijdens het interbellum en diverse aspecten van de bezetting. Sinds 2018 maakt hij deel uit van de groep vrijwilligers waar hij hoofdzakelijk zorgt voor de vertaling van wetenschappelijke teksten.

 

Yvette Martin is afgestudeerd in bedrijfsbeheer en verzekeringsbemiddeling. Vanwege haar interesse in de hedendaagse geschiedenis, met name de twee wereldoorlogen, en haar familiegeschiedenis, besloot ze in augustus 2020 ons vrijwilligersteam te versterken. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van lijsten met individuele dossiers van leden van het verzet.


 

Pierre Mortier is een gepensioneerd financieel expert. Hij bekleedde verschillende functies bij een grote Brusselse bank en werkte gedurende zeven jaar eveneens in Parijs. Hij verzorgde gedurende 23 jaar lezingen over financiële analyse voor de richting Executive Master in Management – SBS (ULB). Hij is fel geïnteresseerd in de geschiedenis van de 20e eeuw en nadat hij regelmatig de leeszaal van het CegeSoma had bezocht om opzoekingen te doen over het verzet (zijn vader en zijn oom waren vanaf september 1940 actief in een Inlichtings- en Actiedienst en werden naar Duitsland gedeporteerd), is hij in juni 2021 deel gaan uitmaken van het vrijwilligersteam. Hij werkt aan het opstellen van lijsten met individuele dossiers van leden van het verzet.

Cecilia Melaerts-Saerens is doctor in de Letteren en Wijsbegeerte (klassieke filologie) van de Vrije Universiteit Brussel. Zij was voltijds hoofddocent aan de VUB, op rust gesteld sedert 2016. Daarna was zij een korte tijd aangesteld als assistante de rédaction door de Société d'études latines de Bruxelles voor het tijdschrift Latomus. Naast haar taak nu als vrijwilligster bij het Cegesoma (Project Wikibase Verzet) verleent zij ook een medewerking aan de Bibliographie Papyrologique van het Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth.

 

Oostenrijker Clemens Schönborn-Buchheim vervult sinds 4 september 2023 zijn burgerdienst bij het CegeSoma. Hij werkt voor de afdeling Documentatie (ingeven en verwerken van gegevens uit dossiers van verzetsmensen voor het project Wikibase Verzet) en helpt bij de praktische organisatie van events en om bezoekers te verwelkomen op CegeSoma.

 

 

Alexandre Stroinovsky is industrieel ingenieur in Bergen. Zijn professionele loopbaan is veelzijdig . Hij werkte zowel in de internationale handel als voor INTAS (agentschap van de Europese Commissie), waar hij de interfacefunctie bekleedde tussen de IT-afdeling en de wetenschappelijke experten in het kader van de ontwikkeling van onderzoeksprojecten. Nu hij sinds 5 jaar gepensionneerd is, biedt Alexandre zijn IT-ervaring aan aan het CegeSoma. Zijn interesses gaan uit naar geschiedenis en in het bijzonder naar archieven. Hij maakt deel uit van het CegeSoma sinds maart 2020 en houdt zich bezig met de uitwerking van de lijsten van de individuele dossiers van de leden van het verzet.

Jacques Sweers heeft er een hele loopbaan opzitten als politie-inspecteur in Brussel. Hij is gepassioneerd door de Tweede Wereldoorlog en zet zich in om de herinnering aan het Fort van Breendonk levend  te houden. Hij is lid van de Vrienden van Fort Breendonk en verzorgt geregeld geleide bezoeken. Sinds november 2022 maakt hij deel uit van het team 'Wikibase Verzet'. 

Nico Theunissen is Master in de Cultuurwetenschappen bij de Open Universiteit Nederland. Zijn Master-thesis handelde over de tekenfilm tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij had een grote interesse in de hedendaagse  geschiedenis en die van de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder en bood zich in 2010 als vrijwilliger bij het CegeSoma aan om zich bezig te gaan houden met de inventarisering van archieven. Hij is ook actief als secretaris bij de vzw 'De vrienden van het Fort van Breendonk' die als taak heeft het memoriaal in zijn verschillende taken te ondersteunen.