De vzw 'Vrienden van het CegeSoma'

In 1991 besliste het Wetenschappelijk Comité van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog tot de oprichting van de "VZW De Vrienden van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog". Van enkele aangeslotenen in het begin groeide de vereniging aan tot meer dan 150 leden vandaag. Om zich aan te passen aan de nieuwe benaming van het Centrum werd de naam in 1997 veranderd in VZW De Vrienden van het CEGESOMA. De huidige versie van de statuten is in maart 2016 in het Staatsblad verschenen.

De vzw heeft als hoofddoel de activiteiten van het CegeSoma in het algemeen te bevorderen, en met name : 

  • mensen en verenigingen met belangstelling voor de opdrachten van het CegeSoma samen te brengen;
  • de interesse voor het CegeSoma in het bijzonder, en voor de geschiedenis van twintigste-eeuwse oorlogen en conflicten in het algemeen, te bevorderen; 
  • contacten te leggen met gelijkaardige verenigingen in België en het buitenland;
  • het CegeSoma te helpen bij de uitvoering van zijn missie.

De vzw stelt zijn leden elk jaar diverse activiteiten voor in verband met de thema's van het CegeSoma: boekvoorstellingen, conferenties, bezoeken aan tentoonstellingen, ...

Wil u de activiteiten van het CegeSoma ondersteunen ? Word lid van de vzw !

Stuur een bericht naar asbl-vzw.cegesoma@arch.be en u zal een antwoord ontvangen over de procedure.

Ter informatie :

De jaarlijkse bijdrage bedraagt 15 euro, over te maken op rekeningnummer 000-1491037-50.

Leden van de vzw krijgen de volgende voordelen : 

  • uitnodiging voor seminaries en andere activiteiten van het CegeSoma (vrijwillig); 
  • 30% korting op alle publicaties van het Centrum.