Fonds Jean Van Lierde

Het archief Jean Van Lierde

  • Toegang en raadpleging : Het bestand is online in digitale vorm toegankelijk via Pallas of op de computers in de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar.
  • Reproductie :  Reproductie van de inhoud van het bestand is vrij in de leeszaal. Voor een verzoek tot reproductie door het personeel van het CegeSoma, vindt u de praktische informatie hier.  
  • Onderzoekinstrumenten : Inventaris

Beschrijving van het bestand :

Pacifist en een van de eerste dienstweigeraars Jean van Lierde (1926-2006) heeft met zijn verschillende engagementen zijn stempel gedrukt op de Belgische geschiedenis.

Jean Van Lierde werd geboren te Charleroi als kind van een Waalse moeder en een Vlaamse vader. Tijdens de oorlog moest hij de school verlaten om te gaan werken in de fabriek. In deze periode ontwikkelde hij een levensfilosofie gebaseerd op geweldloosheid. In de loop van  zijn leven kwam Jean Van Lierde in contact met een groot aantal mensen die grote invloed op hem zouden hebben. Hierbij zou de anarchistische dienstweigeraar en vrijmetselaar Marcel Dieu (ook bekend als Hem Day) een bijzondere plaats innemen en  zijn antimilitaristische en pacifistische overtuiging te versterken.

Door in 1949 te weigeren om zijn dienstplicht te vervullen, begon hij een strijd tegen de Belgische regering die in 1964 zou resulteren in een wet met een speciaal statuut voor gewetensbezwaarden . Zijn ander engagement bracht hem ook naar Congo waar hij actief meewerkte aan het dekolonisatieproces. Hij werd een goede vriend van Patrice Lumumba, over wie hij een reeks artikels en boeken schreef. Jean Van Lierde heeft ook het Belgisch onderzoeksinstituut “Centrum voor socio-politiek onderzoek en informatie “ ofwel “Centre de recherche et d'information socio-politique” (CRISP) opgericht.

De archieven Jean Van Lierde in het CegeSoma hebben betrekking op de onafhankelijkheid van Congo en zijn evolutie tot in 2000, de pacifistische bewegingen, zijn strijd als gewetensbezwaarde, zijn burgerdienst en de oorlog in Algerije. Ze bevatten monografieën, tijdschriften, folders en documenten, academische werken, conferentieverslagen, officiële documenten, correspondentie en iconografische bronnen (foto’s en postkaarten). Deze laatste zijn gedeeltelijk online  beschikbaar via Pallas. De rest van het bestand is raadpleegbaar in de leeszaal van het Cegesoma.

Voor meer informatie :