Home » Event » Bezoek ons online voor de voorstelling van het boek Experiencing 11 November 2018: Commemoration and the First World War Centenary (Routledge).

Bezoek ons online voor de voorstelling van het boek Experiencing 11 November 2018: Commemoration and the First World War Centenary (Routledge).

Bezoek ons op 11 november online ter gelegenheid van de voorstelling van het boek  Experiencing 11 November 2018: Commemoration and the First World War Centenary (Routledge). Het boek is het resultaat van het werk van de denktank  “Commemoration reframed” die werd geleid door professor Shanti Sumartojo, docente aan de Monash University in Australië. De groep kwam twee jaar lang regelmatig samen. De vergaderingen vonden plaats in het CegeSoma, dat ook aan het project deelnam in het verlengde van het Brain-project   Memex (Memory and Experience) over de geschiedenis en de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in België. “Commemoration reframed” had tot doel een publicatie voor te bereiden over de viering van de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand, op 11 november 2018, en over de wijze waarop dit moment overal ter wereld werd herdacht.

Een internationaal en interdisciplinair onderzoeksproject  

Met een duidelijk internationale en interdisciplinaire aanpak focust het boek op de herdenkingen die overal ter wereld op 11 november 2018 plaatsvonden. Om de maatschappelijke, politieke, geschiedkundige of culturele impact van die evenementen te begrijpen moeten ze ook buiten de historische gebeurtenissen en het historisch narratief geïnterpreteerd worden. Zintuiglijke en gevoelsmatige dimensies en de rol van emoties moeten in rekening worden gebracht als essentiële elementen om zowel specifieke als gedeelde verhalen te kunnen bevatten en begrijpen, en te zien hoe ze identiteiten vorm kunnen geven.  

15 bijdragen. 10 nationale contexten

Voor de voorstelling van het boek hebben we een beroep gedaan op Jay Winter, emeritus hoogleraar van de Yale University en een groot kenner van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en de impact ervan op de 20ste eeuw.

Het boek bevat vijftien bijdragen uit tien landen met een zeer verschillende nationale context en aparte oorlogservaringen. Globaal gezien brengen deze bijdragen een nieuwe kijk op het begrip “herdenking”, op de deelname aan een dergelijk event, de gevoelsmatige ervaring en de viering ervan.

Ter gelegenheid van dit Webinar zullen verschillende van de auteurs aanwezig zijn om hun bijdrage in de publicatie toe te lichten:


Chantal Kesteloot, CegeSoma (België)
Laurence van Ypersele, hoogleraar aan de UCLouvain (België)
David C. Harvey, buitengewoon hoogleraar aan de Aarhus Universitet (Denemarken)
Emma Hanna, University of Kent (Verenigd Koninkrijk)
Kathy Smits, buitengewoon hoogleraar aan de University of Auckland (Nieuw-Zeeland)

Natuurlijk zal ook professor Shanti Sumartojo , zonder wie dit project nooit tot stand zou zijn gekomen, aanwezig zijn. Het werk dat nu verschijnt en dat door haar werd geleid, is immers ook de neerslag van de stimulerende gesprekken die zij coördineerde en die in het CegeSoma plaatsvonden.