Home » News » Rapport vooronderzoek van mensen uit de LGBTQIA+-gemeenschap vervolging tijdens WOII

Rapport vooronderzoek van mensen uit de LGBTQIA+-gemeenschap vervolging tijdens WOII

Een militant van de Rooie Vlinder die in 1978 tijdens de nationale herdenkingen in het nationaal memoriaal van Breendonk, aandacht wilde vragen voor de toenmalige discriminatie van homoseksuelen en lesbienne’s in België. (Copyright: Krist de Munter).

Naar aanleiding van de op 8 februari 2024 gestemde resolutie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met de vraag naar een onafhankelijk historisch onderzoek over de vervolging van mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschap onder de Duitse bezetting van België tijdens de Tweede Wereldoorlog (WOII), schreef het CegeSoma een kort rapport met de resultaten van een vooronderzoek.
Dit is grotendeels gebaseerd op het onderzoekswerk van Dimitri Roden. In dit korte rapport proberen Dimitri Roden en Nico Wouters de historische context weer te geven, de huidige stand van het onderzoek samen te vatten en een prospectie van mogelijke archieven te geven. Tot slot wil dit rapport een besluit formuleren over de mogelijkheden van verder historisch onderzoek.

Lees meer over het vooronderzoek naar de vervolging van mensen uit de LGBTQIA+-gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog.