Home » News » Alles weten over de Belgische verzetslieden? Raadpleeg Wikibase Verzet

Alles weten over de Belgische verzetslieden? Raadpleeg Wikibase Verzet

Het project Wikibase Verzet, dat in het voorjaar van 2021 door het Cegesoma werd opgestart, wil een onderzoeksinstrument aanreiken over mensen die betrokken waren bij verzetsactiviteiten in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze tool - die de vorm zal aannemen van een gedeelde kennisdatabank - is bedoeld om informatie te verzamelen en te publiceren uit formulieren en persoonsdossiers die bij het CegeSoma en in andere vestigingen van het Rijksarchief worden bewaard. Deze kennisdatabank, die gestructureerde, meertalige gegevens bevat die zowel door mensen als door machines kunnen worden gelezen, zal opzoekingen mogelijk maken op basis van een naam, een geboortedatum of een woonplaats.

Wikibase Verzet heeft meerdere doelstellingen: enerzijds wil het project gegevens centraliseren die verspreid zijn over verschillende fysieke archiefbewaarplaatsen en digitale bestanden, om zo de toegang tot en de zichtbaarheid van de collecties van het Cegesoma te faciliteren. Anderzijds maakt deze ingreep het mogelijk beter rekening te houden met vragen van de gebruikers betreffende personen, en tegelijk nieuwe manieren te verkennen om de gegevens te doorzoeken.

Tenslotte heeft deze kennisdatabank ook tot doel deze personen te linken aan externe gegevensbanken, zodat meer contextuele informatie kan worden geboden en de grenzen tussen collecties kunnen worden opgeheven. Door over te stappen van een logica van gegevens in opslagruimtes naar een logica van open data, sluit het Cegesoma dus volledig aan bij de digitale transitie die in de archiefsector aan de gang is.

Concreet zullen op dit platform uiteindelijk meer dan 150.000 leden van het verzet die tijdens de Tweede Wereldoorlog in België actief waren, worden geïdentificeerd. De beschrijvingen van deze duizenden clandestiene strijders zullen het mogelijk maken de precieze referentie te vinden van hun persoonlijke dossiers, of deze nu afkomstig zijn uit de collecties van de Staatsveiligheid, De Dienst van de Weerstand, de verzetsbewegingen zelf - zoals Groep G of de Witte Brigade - of die welke bewaard worden door de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers. 

Om meer te weten te komen en het nieuws te volgen over dit project, waar dagelijks een vijftiental vrijwilligers, personeelsleden en stagiairs aan werken, kunt u terecht op de webpagina die aan het project is gewijd.