Home » Event » Verdinaso, verzet, verkozen: Frantz Van Dorpe en het gevecht met de liberale democratie.

Verdinaso, verzet, verkozen: Frantz Van Dorpe en het gevecht met de liberale democratie.

Ontmoeting Publieksgeschiedenis van het CegeSoma (2021 - 1)

Lezing met debat (in het Nederlands), gastsprekers: Jan Creve en Vincent Stuer, auteurs van twee recente boeken

Debat gemodereerd door Koen Aerts (CegeSoma/UGent)

Qua temperament en ideologie had het jonge Verdinaso-lid Frantz Van Dorpe (1906-1990) ogenschijnlijk alles om in 1940 ook in de collaboratie terecht te komen, maar zijn wereld was groter dan die van vele Verdinaso-collega’s en in 1940-41 maakt hij keuzes die hem uiteindelijk zullen leiden naar het gewapende verzet.
De casus van Van Dorpe illustreert dat het fenomeen van het (gewapend) verzet niet louter kan herleid worden tot een tegenstelling tussen democratie en ‘fascisme’ en dat die strijd ook niet stopt bij het einde van WO II.
De figuur van Frantz Van Dorpe toont ten overvloede de ideologische verwantschap aan tussen conservatieve / katholieke milieus en het anti-democratische Verdinaso tijdens de jaren 1930 en het begin van de bezetting, en de bereidheid tot samenwerken.
Is een volgehouden anti-democratische houding van vele verzetsleden de reden waarom het verzet na de oorlog geen politieke rol van betekenis speelde?

Genodigden :

Vincent Stuer (°1975) studeerde politieke wetenschappen aan de UGent en de University of Leeds (VK). Hij werkte meer dan twee decennia achter de schermen van de Belgische en Europese politiek als woord- en penvoerder van mensen als Open VLD-voorzitter, buitenlandminister en Europees Commissaris Karel De Gucht, Commissievoorzitter José Manuel Barroso, de Nederlandse D66-delegatie in het Europees Parlement.
Momenteel werkt hij voor Guy Verhofstadt als co-voorzitter van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Daarnaast schreef hij boeken over Europese geschiedenis en actualiteit en een theatermonoloog over de psychologie van de Homo Politicus. Zijn boek over Frantz Van Dorpe, Hoogmoed—Van Verdinaso tot verzet, verscheen bij Borgerhoff & Lamberigts (2021).

Jan Creve  (°1962) studeerde geschiedenis aan de UAntwerpen en UGent. Hij woont in Kieldrecht in een uithoek van de Wase polders en is leerkracht geschiedenis in de Broederschool Humaniora van Sint-Niklaas.
Daarbuiten is hij woordvoerder van het actiecomité Doel 2020 en gemeenteraadslid voor de onafhankelijke lijst Beveren 2020. 
Hij publiceerde eerder over het Vlaams-nationalisme, het Verdinaso en lokale geschiedenis. 
Zijn boek Frantz Van Dorpe en het Verdinaso verscheen in eigen beheer (2021).

 

Moderator :

FED-tWIN-onderzoeker, Koen Aerts (°1983) is werkleider aan het CegeSoma, vierde operationele directie van het Rijksarchief, en professor aan de Universiteit Gent. Hij heeft verschillende bijdragen gepubliceerd over de collaboratie en de repressie in België. Hij was hoofdredacteur van Was opa een nazi?/Papy était-­il un nazi ? (2017) en nam het initiatief voor de referentiesite over de Tweede Wereldoorlog, gerealiseerd door het CegeSoma/Rijksarchief (www.belgiumwwii.be). Zijn studie  Kinderen van de repressie (Polis, 2018) ligt aan de basis van de documentaireeksen over oorlogskinderen, in het bijzonder van de collaboratie (2017 en 2020) en van het verzet (2019 en 2022), uitgezonden op Canvas en RTBF.