Home » Event » Sociale geschiedenis van het verzet in kleinere Belgische gemeenten

Sociale geschiedenis van het verzet in kleinere Belgische gemeenten

Conclusies van het interuniversitair seminarie (UCLouvain - UAntwerpen)

Séminaire interuniversitaire 2021-2022

Het CegeSoma nodigt u graag uit om op 17 april aanwezig te zijn bij de voorstelling van de conclusies van het tweede interuniversitair seminarie UCLouvain - UAntwerpen over het verzet in 1940-1944 op lokaal vlak.  Eerst zullen de verantwoordelijken van het seminarie een globaal overzicht geven en vervolgens zullen de betrokken studenten casestudies brengen over een twintigtal gemeenten in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Henegouwen (regio’s Charleroi en Centrum) en in het Brussels Gewest.

 

Programma van de namiddag

 • 14.00 u: Inleiding - Fabrice Maerten (CegeSoma/Rijksarchief)
 • 14.10 u: Voorstelling van de globale resultaten van het seminarie - Marnix Beyen (UAntwerpen) & Emmanuel Debruyne (UCLouvain)
 • 14.30 u: Voorstelling van de resultaten per onderwerp, door studenten van de UCLouvain en de UAntwerpen + gedachtewisseling
  • Verzet en verstedelijking. In welke mate ontstaat in de gemeentes aan de rand van grote agglomeraties in uitbreiding een andere vorm van verzet? 
  • Plaatselijke hegemonie? Hoe slaagt een beweging erin om plaatselijk haar stempel te drukken op het verzet? 
  • Productie voor de bezetter; verzet tegen de bezetter.  Hoe kunnen grote industriële vestigingen plaatselijke haarden van verzet worden?
  • Collaboratie: vertrager of motor van het verzet? In welke mate wordt de uitbouw van het verzet plaatselijk beïnvloed door de collaboratie? 
  • Verzet in de wijken. In welke mate ontstaan in wijken met een tegenstrijdig sociaal weefsel aparte vormen van verzet?
  • De gemeente als plaats van verzet.  Biedt een gemeente een structuur voor het plaatselijk verzet of is ze enkel de ruimtelijke uitbreiding van de clandestiene strijd? 
  • Plaatsen van geweld? In welke mate hebben plaatselijke factoren al dan niet geleid tot gewelddadige vormen van verzet? 
 • 16.30 u: Overwegingen bij de resultaten van het seminarie - Nico Wouters (directeur van het CegeSoma)