Home » Event » Les prisonniers de guerre allemands en Belgique après la Seconde Guerre mondiale (Duitse krijgsgevangenen in België na WO II )

Les prisonniers de guerre allemands en Belgique après la Seconde Guerre mondiale (Duitse krijgsgevangenen in België na WO II )

Ontmoeting Publieksgeschiedenis van het CegeSoma (2022 - 1)

Les barbelés de la vengeance? Les prisonniers allemands en Belgique.

Conferentie-debat (in het Frans) met als gast Pierre Muller (War Heritage Institute)

Alain Colignon (CegeSoma/Rijksarchief) leidt het gesprek

Van 1945 tot 1948 bevond zich in het dorpje Erbisoeul een van de grootste interneringscomplexen die ooit in België werden opgericht. Meer dan 50.000 Duitse krijgsgevangenen waren er op doortocht of hebben er geleefd en gewerkt. Na een onderbreking van ettelijke maanden nodigen we u opnieuw graag uit voor een van onze ontmoetingen Publieksgeschiedenis. Pierre Muller zal het hebben over de geschiedenis en de ongehoorde omvang van het kamp, evenals over de levensomstandigheden van de geïnterneerden en hun relatie tot de bewakers en de plaatselijke bevolking.  Hij zal ook met aandacht kijken naar de belangrijke rol die het kamp heeft gespeeld in de wederopbouw van de Belgische naoorlogse economie.  

Pierre Muller is geschiedkundige van de Université catholique de Louvain die momenteel werkt bij het War Heritage Institute terwijl hij ook nog een thesis schrijft over de Duitse krijgsgevangenen die na WOII werden vastgehouden in België. Naast dit onderwerp gaat zijn belangstelling vooral uit naar de geschiedenis van de gemechaniseerde oorlogvoering.  Samen met Mathias André, assistent-doctorandus aan de UNamur, zal hij binnenkort een werk publiceren over de tien belangrijkste pantsergevechten van WOII, met inbegrip van de veldslagen op Belgisch grondgebied. 

 


Alain Colignon is geschiedkundige van de universiteit van Luik. Sinds vele jaren leidt hij de bibliotheek van het CegeSoma/Rijksarchief.
Hij schreef verschillende werken over de geschiedenis van de bezetting en over het privéleven in oorlogstijden. Zijn specialisaties zijn de collaboratie en het verzet en hij werkt momenteel aan een boek over de Waalse samenleving tussen 1930 en 1940.