Home » Event » Fotografie als volwaardige historische bron

Fotografie als volwaardige historische bron

Bijeenkomst Publieksgeschiedenis van het CegeSoma (2019 - 6)

Fotografie als volwaardige historische bron. Bijeenkomst Publieksgeschiedenis van het CegeSoma (2019 - 6).

De zesde bijeenkomst publieksgeschiedenis van het CegeSoma bracht de auteurs samen van twee boeken, gepubliceerd in september 2019 en gewijd aan de bevrijding van Brussel en enkele Waalse steden: 'Bruxelles, ville libérée (1944-1945)' et 'La Wallonie libérée (1944-1945)'. 

In de avond van 3 september 1944 wordt Brussel bevrijd. De dagen daarvoor stond de stad al in rep en roer. De overblijvende collaborateurs waren ten einde raad en de Duitsers kozen in opperste verwarring het hazenpad. Op 4 september gaan de Brusselaars in feeststemming de straat op, ook al zal de oorlog in Europa pas eindigen op 8 mei 1945.
Op basis van de rijke collecties van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Rijksarchief) en van andere bestanden die worden bewaard bij Belgische en buitenlandse instellingen en privépersonen, hebben Chantal Kesteloot en Bénédicte Rochet een fotogeschiedenis geschreven van Brussel in 1944-1945.

De auteurs hebben niet alleen iconische foto's van de bevrijding gecontextualiseerd maar ook het parcours gevolgd van beroeps- en amateurfotografen, om zo licht te werpen op het reilen en zeilen in de hoofdstad tijdens de bevrijdingsperiode.  
 
Mélanie Bost en Alain Colignon hebben in de collecties van het CegeSoma en andere overheids- of privéverzamelingen een zorgvuldige selectie gemaakt van minder bekende of onuitgegeven foto's, die zijn uitgekozen omwille van hun documentaire, verhalende of esthetische waarde. Met deze foto's willen ze een nieuwe kijk bieden op de opgewonden weken en maanden van de bevrijding in Wallonië. Ze richten de schijnwerpers op de periode die gaat van de landing in Normandië tot de terugkeer van de gevangenen (april-juli 1945) en focussen daarbij op de beproevingen die de "gewone" burger moest doorstaan in zijn dagelijkse overleven aan het einde van de oorlog.

Zoals in de andere werken uit de reeks "Steden in Oorlog" proberen de auteurs een beeld te geven van het privéleven van de bevolking op een beslissend moment in de geschiedenis. Daarbij ligt de focus steeds op de steden "van bij ons", zowel kleine als grote, burgerwijken of industriële agglomeraties, zodat de lezer een originele kijk krijgt op het Wallonië tussen oorlog en vrede.

Tijdens deze Lezing (in het Frans) met debat dat werd gemodereerd door Anne Roekens hebben de auteurs (Mélanie Bost, Alain Colignon, Chantal Kesteloot et Bénédicte Rochet) een antwoord trachten te geven op een aantal vragen: Hoe beleefden Brusselaars en Walen deze periode? Welke foto's bleven bewaard? Wat vertellen ze ons over de laatste oorlogsmaanden in Brussel en Wallonië en over de chaotische periode die erop volgde? Wat leren ze ons over fotografie in oorlogstijd?, enz.