Home » Event » Editathon UGESCO

Editathon UGESCO

Brussel tijdens de oorlog (Tweede Wereldoorlog)

Editathon UGESCO

Op 25 april ll. organiseerde het CegeSoma zijn eerste  Editathon rond het thema “Brussel in oorlogstijd” o.a. om het grote publiek te laten kennismaken met het nieuwe  crowdsourcing-platform 'Ugescrowd' dat werd ontwikkeld in het kader van het  UGESCO-project. Naast het verrijken van de inhoud van de beschrijvingen bij de fotocollecties van het Centrum wilde dit event ook een netwerkingmoment bieden om een nieuw publiek te sensibiliseren voor de uitdagingen van collectiebeheer. We wilden via een experimenteel platform nieuwe belangstelling wekken voor ons archief. Het event kwam niet alleen de deelnemers ten goede die op speelse wijze nieuwe informatie konden ontdekken maar ook aan de verantwoordelijken van het platform, aangezien ze de aangebrachte informatie konden gebruiken.

Op termijn zal het testen van het platform niet alleen de kwaliteit van de gegevens verbeteren maar zullen de algoritmes van het programma voor visuele herkenning hierdoor kunnen 'bijleren'. Met de resultaten van dit experiment zullen de verschillende functies van Ugescrowd bovendien kunnen worden uitgebouwd. De balans van de avond is dus absoluut positief: een dergelijk participatief event helpt - via toegankelijke digitale tools - bruggen slaan tussen het publiek en de collecties.

Zeer binnenkort vindt u op de blog BelgiumWWII een artikel dat u kennis laat maken met het platform, in zoverre u zelf nog niet op ontdekking bent gegaan…