Home » Event » Doodgewoon antisemitisme. Een onderzoek naar de politiepraktijk in Kuregem.

Doodgewoon antisemitisme. Een onderzoek naar de politiepraktijk in Kuregem.

Ontmoeting Publieksgeschiedenis van het CegeSoma (2023-7)

Conferentie (in het Frans) met als gast Yasmina Zian

Een gesprek onder leiding van Bruno Benvindo

Voor de jaren dertig leven er weinig antisemitische ideeën bij de Belgische politieke en intellectuele elite.  Maar is het antisemitisme daarom ook onschadelijk in België?
In een markant onderzoek legt Yasmina Zian de mechanismen bloot waarmee de vreemdelingenpolitie de Joden tussen 1880 en 1930 criminaliseerde. Ze bekijkt die criminalisering als institutioneel racisme dat voortspruit uit het banaliseren van antisemitische stereotypen en stelt vragen over de praktijk en de representaties van de vreemdelingenpolitie.
Haar onderzoek spitst zich meer bepaald toe op het toezicht over de Joodse vreemdelingen in Kuregem. De Kuregemwijk is erg gestigmatiseerd; de ordediensten beschouwen ze als Joods, arm en vreemd. Dus worden de Joden van Kuregem scherper in het oog gehouden als gevolg van hun criminalisering, die varieert naargelang de stereotypes van de betrokken periode en volgens hun woonplaats en de klasse, de nationaliteit, hun gender en het 'ras' waar ze toe behoren.
Aan de hand van verschillende levensverhalen van vreemdelingen belicht dit werk drie types van de Joodse vreemdeling waar de vreemdelingenpolitie zich mee bezighoudt: de “Joodse sjacheraar”, de “Joodse mof” en de “Joodse bolsjewiek”.

Het CegeSoma en de vzw ‘De Vrienden van het CegeSoma’ nodigen u op woensdag 22 november 2023 uit om nader kennis te maken met de resultaten van het onderzoek van Yasmina Zian, in het kader van hun Ontmoetingen Publieksgeschiedenis.

Iedereen is van harte welkom!

Yasmina Zian is doctor in de geschiedenis. Het werk ‘Un antisémitisme ordinaire. Représentations judéophobes et pratiques policières (1880-1930)’ is het resultaat van haar doctoraal onderzoek. Ze heeft   voor de 'Académie royale de Belgique' een postdoctoraal onderzoek uitgevoerd over de restitutie van cultureel erfgoed uit ons koloniaal verleden. Als laureaat van een 'bourse d’excellence' van de Zwitserse confederatie heeft ze onderzoek uitgevoerd aan het Swiss Forum for Migration van de universiteit van Neuchâtel. Daarna volgde ze een opleiding in herkomstonderzoek aan het Museum voor Etnografie van Neuchâtel. Sinds juni 2023 is ze actief aan het C²DH (Universiteit van Luxemburg), waar ze werkt over de spoliatie van Joodse bezittingen in Luxemburg tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Bruno Benvindo is historicus. Hij heeft als onderzoeker gewerkt aan de Université Libre de Bruxelles en aan het Studiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma), waar hij ‘Henri Storck, le cinéma belge et l’Occupation’ (2010) gepubliceerd heeft, evenals ‘Décombres de la guerre. Mémoires belges en conflit, 1945-2010’ (2012, samen met Evert Peeters).

Momenteel is hij bij het Joods Museum van België verantwoordelijk voor de tentoonstellingen; hij werkt een tentoonstellingsprogramma uit over de kruisverbanden tussen kunst en geschiedenis in de 20ste eeuw.