Home » Event » België, Congo, Rwanda en Burundi. Gids van de bronnen van de geschiedenis van de kolonisatie. Naar een beter gedeeld erfgoed ! (2021)

België, Congo, Rwanda en Burundi. Gids van de bronnen van de geschiedenis van de kolonisatie. Naar een beter gedeeld erfgoed ! (2021)

Ontmoeting Publieksgeschiedenis in het CegeSoma (2021-2)

Conferentie-debat (in het Frans) met als gasten Pierre-Alain Tallier
en Marie Van Eeckenrode, twee auteurs van de gids.

 Chantal Kesteloot leidt het gesprek
 

Tot nu toe bestond er geen instrument dat in België alle beschikbare bronnen over de Belgische kolonisering in Afrika aanwees en kon lokaliseren. Met het verschijnen van de “ Gids van de bronnen van de (Belgische) kolonisering” « Guide des sources de l’histoire de la colonisation (belge) » is het nu eindelijk zover. Deze publicatie telt 2.300 bladzijden en bevat 1.500 notities over bijna 20 strekkende kilometer archieven die in meer dan 80 bewaarinstellingen in België terug te vinden zijn.

Deze Gids is het resultaat van een partnerschap van het Rijksarchief met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en er werd aan meegewerkt door meer dan 30 archivarissen en historici, onder leiding van Pierre-Alain Tallier, Marie Van Eeckenrode en Patricia Van Schuylenbergh. De gids werd uitgegeven door Brepols, met steun van de FOD Wetenschapsbeleid (Belspo) en de Universitaire Stichting.

Wij nodigen u uit om, in aanwezigheid van twee auteurs, het wetenschappelijke belang van het boek te ontdekken en om samen te debatteren over de wetenschappelijke, maatschappelijke en herinneringsvragen die het oproept.

Gasten :

 

Pierre-Alain Tallier : doctor in de hedendaagse geschiedenis aan de ULB (Université libre de Bruxelles), wnd. diensthoofd van het departement Brussel van het Rijksarchief en titularis van de cursus archivistiek aan de ULB. Hij ligt aan de basis van verschillende bronnengidsen (over de parastatalen, de Eerste Wereldoorlog, het Jodendom, …). Zijn interesse gaat vooral uit naar de toegankelijkheid van archieven in relatie tot burgerschap en maatschappelijke vraagstukken.

 

 
 

Marie Van Eeckenrode is archivaris bij het Rijksarchief (ARA2) en gastprofessor aan de UCLouvain (cursus en seminaries 'Histoire et Archives'). Zij staat in voor de overdracht van de 'Afrikaanse archieven' van de FOD Buitenlandse Zaken naar het Rijksarchief (ARA2). Haar onderzoek spitst zich toe op de archivistiek en schrijfpraktijken met als doel het maatschappelijke engagement van de archivaris te begrijpen en te ondersteunen. Er lopen drie projecten: “Dekolonisering van en door de archieven” / “Décoloniser (par) les archives” (samen met Pierre-Alain Tallier en Bérengère Piret, Rijksarchief), “Als voormalige 'kinderen van het gerecht' inzage vragen in hun dossier”/ « Quand les anciens 'enfants du juge' demandent accès à leur dossier »  (met Aurore François, UCLouvain), ”De gebeurtenis archiveren : de herdenkingen na de aanslagen”/ « Archiver l'événement : les mémoriaux post-attentats » (met de onderzoekers van het Network of Spontaneous memorials, University of Manchester). 

Moderator :

Chantal Kesteloot is verantwoordelijke voor publieksgeschiedenis bij het CegeSoma/Rijksarchief. Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in het fenomeen “herdenkingen” en de plaats van het verleden in de openbare ruimte, meer bepaald in de namen van straten en pleinen. Zij coördineert de website Belgium WWII en heeft verschillende publicaties op haar naam staan, met als meest recente: “Walloon Federalism or Belgian Nationalism? The Walloon Movement at the End of the First World War.” Zij maakt deel uit van het wetenschappelijk comité van het BELvue-museum en is secretaris van de International Federation for Public History