Home » Event » Alle leeszalen van het Rijksarchief uitzonderlijk gesloten op dinsdag 26 oktober 2021

Alle leeszalen van het Rijksarchief uitzonderlijk gesloten op dinsdag 26 oktober 2021

Onder het Franse bewind werden in België twee belangrijke archiefwetten uitgevaardigd. De wet van 25 juni 1794 voorzag in de oprichting van een centraal archiefdepot voor de Franse republiek en stelde als basisbeginsel dat het archief van het rijk beschikbaar moest zijn voor de burgers. Een tweede wet van 26 oktober 1796 verordende de oprichting van een archiefdepot in elke departementshoofdplaats. 26 oktober geldt sindsdien als de oprichtingsdatum van het Rijksarchief in België.

Dit jaar vieren we deze verjaardag voor de 225ste keer. Na een lange en zware periode van ‘werken op afstand’ grijpen we 225 jaar Rijksarchief aan om met het voltallige personeel bij te praten en samen te vieren. Onze leeszalen zijn bijgevolg gesloten op 26 oktober 2021.