Een nieuwe onderzoekster voor het projectteam ADOCHS

In 2016 lanceerde het CegeSoma samen met de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), de VUB en de ULB het ADOCHS-project (Auditing Digitalization Outputs in the Cultural Heritage Sector) over de optimalisering van de processen voor kwaliteitscontrole van gedigitaliseerde erfgoedcollecties. 

 Het project, dat nu wordt gecoördineerd door Anne Chardonnens en Nico Wouters, gaat een laatste fase in en het team heeft daarvoor een nieuwe onderzoekster aangetrokken, Chloé Brault. Zij zal een methodologische gids opstellen met alle verschillende stappen in een digitaliseringsproject van erfgoedinstellingen , m.a.w. een synthese van de resultaten die sinds het begin van het onderzoek werden behaald.

 Deze tool, die bestemd is voor de digitaliseringsdiensten van de federale instellingen en hun leidinggevenden, zal de erfgoedactoren sensibiliseren voor de uitdagingen en de “best practices” inzake digitalisering.  De in de eerste plaats praktisch bedoelde gids zal een overzicht geven van alle stappen in een digitaliseringsproces, zoals de voorbereiding van de documenten, het toekennen van metadata, het benoemen van de bestanden en de bewaring van gedigitaliseerde gegevens, waarbij voor elke stap het accent zal worden gelegd op de kwaliteitscontrole.              

 Op termijn moet de verspreiding van dergelijke tool leiden tot een harmonisering van de bestaande praktijk bij de verschillende culturele en wetenschappelijke instellingen. Tevens krijgt elke actor die betrokken is bij het digitaliseringsproces van erfgoed zicht op het belang van zijn of haar rol in het globale proces.