Studiedag rond 75 jaar bevrijding en 50 jaar CegeSoma

Studiedag rond 75 jaar bevrijding en 50 jaar CegeSoma

'De erfenis van WOII in België. Een toekomst voor de geschiedenis ? '

 

Wat?

In 2019 herdenken we in België 75 jaar bevrijding en vieren we 50 jaar CegeSoma. Het CegeSoma startte in 1969 als Belgisch expertisecentrum voor de studie van de Tweede Wereldoorlog. Vandaag  kent het CegeSoma als Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Maatschappij een bredere invulling.De studiedag op 10 december 2019 in de Senaat is voor beide verjaardagen de kers op de taart.

Anno 2019 lijkt de maatschappelijke interesse voor de Tweede Wereldoorlog groter en groter. Maar geldt dit ook voor  de geschiedschrijving en de bronnen? Welke gaten zitten in onze kennis over WOII? Wat kunnen we vandaag leren uit dit verleden? Vormt WOII een moreel ijkpunt of is het een historisch onderwerp zoals alle andere? Staat geschiedschrijving onder druk van een spektakelgerichte herdenkingscultuur? Kan publieksgeschiedenis de kloof tussen onderzoek en maatschappij dichten?

Laten we 75 jaar na de bevrijding de balans opmaken met een blik op de toekomst.

Tijdens de voormiddag komen experten uit Nederland en Frankrijk aan het woord en wordt een bijzonder themanummer van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis voorgesteld. In de namiddag volgen twee debatten met Belgische specialisten, op het scherpst van de snee.

 

Programma

9.15u   -  Onthaal & registratie
                Voorzitter van de dag : Fabrice Maerten (hoofd collectievalorisering CegeSoma/Rijksarchief)
10.00u -  Verwelkoming 
                 Stijn Bex (ondervoorzitter van de senaat)
                 Luc Mabille (directeur van de Beleidscel van de Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken,
                 belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid)
                 Laurence Van Ypersele (UCL, voorzitter van het wetenschappelijke comité van het CegeSoma)
10.20u - 75 jaar geschiedenis WOII in België
                Nico Wouters (hoofd CegeSoma/Rijksarchief)
10.50u - Keynotes uit Nederland en Frankrijk
                Ismee Tames (NIOD-Amsterdam): 'WOII vandaag: bedenkingen bij  de spanningen tussen het
                onderzoek, het beleid en het publiek'
                Cécile Vast (Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon) : 'L'écriture de l'histoire de
                l'Occupation à la lumière des archives de chercheurs'.
11.45u -  Broodjeslunch
13.00u -  Debat I : Geschiedschrijving en samenleving
                Moderator: Dirk Luyten (hoofd onderzoek CegeSoma/Rijksarchief)
                Met: Sophie De Schaepdrijver (Penn State University), Pieter Lagrou (ULB), Bruno De Wever  (UGent)
                en Pierre-Alain Tallier (Rijksarchief).
13.50u -  Debat II : Publieksgeschiedenis en maatschappelijk debat
                Moderator : Chantal Kesteloot (hoofd publieksgeschiedenis CegeSoma/Rijksarchief)
                Met: Franky Bostyn (WHI),  José Gotovitch  (ULB), Koen Aerts (UGent) en Anne Roekens (UNamur).
14.40u -  Plenair debat met de zaal
15.30u – Besluit : Karel Velle (algemeen directeur Rijksarchief)
16.00u -  17.  u - Receptie

Praktisch

• Senaat, Leuvensweg 7,1000 Brussel. Toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Gelieve dit bij de inschrijving te
  vermelden.
• Op 10 december 2019 - van 9.15 tot 17u.
• Frans en Nederlands (met simultaanvertaling).
• Deelname is gratis, inclusief de lunch.
• Registratie is verplicht, vóór 25 november 2019 via cegesoma@arch.be, met vermelding van naam, functie en adres.
  Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt !