Rudi Van Doorslaer

Rudi Van Doorslaer (°1951) studeerde geschiedenis aan de UGent en verdedigde in 1990 een doctoraatsverhandeling getiteld "Kinderen van het Getto. Joodse revolutionairen in België , 1925-1940”.
Van 1977 tot 1980 werkte hij als tijdelijk attaché voor het Centrum voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, vanaf  1985 als vast onderzoeker. Van 1999 tot 2001 leidde hij de Studiecommissie voor geplunderde Joodse goederen bij de diensten van de Eerste minister. Van 1996 tot 2005 was hij hoofdredacteur van de "Bijdragen tot de Eigentijdse geschiedenis". Hij publiceerde vooral over Joodse geschiedenis, migraties, communisme en anticommunisme, de Spaanse burgeroorlog en andere thema's mbt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in België. Hij was ook editor van "Gewillig België".

Hij was directeur van het CegeSoma van 1 september  2005  tot  31 augustus 2016 toen hij met pensioen ging.

Publicaties :

 • De Kommunistische Partij van België en het Sovjet-Duits niet-aanvalspakt, Brussel, F. Masereelfonds, 1975, 272 p.
 • Gentenaars in de Internationale Brigaden. Motivaties voor het vrijwilligerschap in een politiek-militair conflict, in : ‘Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog’, IV, 1980, pp. 149-198.(ook in het Frans verschenen).
 • De moord op Lahaut. Het communisme als binnenlandse vijand. Leuven, Kritak, 1985, 233 p. (i.s.m. Etienne Verhoeyen)
 • Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België, 1925-1940. Antwerpen-Baarn/Gent, Hadewijch/AMSAB, 1996, 252 p.
 • R. Van Doorslaer (red.), De bezittingen van de slachtoffers van de jodenvervolging in België. Spoliatie, rechtsherstel, bevindingen van de Studiecommissie. [Eindverslag van de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945]. Brussel, Diensten van de Eerste Minister, 2 vol., 2001, 479 + 287 p. (i.s.m. L. Buysse, e.a.)  [Ook in het Frans verschenen].
 • Gebruikt verleden. De politieke nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog in België, 1945-2000, in: Gita Deneckere & Bruno De Wever (red.), ‘Geschiedenis maken. Liber amicorum Herman Balthazar’, Gent, Tijdsbeeld/UGent, 2003, p. 227-266.
 • Rudi Van Doorslaer (red.), Emmanuel Debruyne, Frank Seberechts, Nico Wouters (i.s.m. Lieven Saerens), Gewillig België. Overheid en Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, Antwerpen/Brussel, Meulenhoff-Manteau/Soma, 2007, 1.163 p.
 • Bruno De Wever, Martine Van Asch en Rudi Van Doorslaer (red.), Gekleurd verleden. Familie in oorlog. Tielt, Lannoo, 2010, 191 p.
 • Bruno De Wever, Martine Van Asch en Rudi Van Doorslaer (red.), Belgen in oorlog. Onbekende beelden, sterke verhalen. Veurne, Hannibal, 2013, 159 p.
 • Het Belgische Jiddischland. Een politieke geschiedenis van de joodse gemeenschappen in België tussen de twee wereldoorlogen, in: ‘Bijdragen tot de Eigentijdse Herinnering’, XI, 2014, pp.43-66.
 • Nekschot. Oorlog, geweld en bevrijding in Tongeren, Antwerpen, Sterck & De Vreese, 2021, 176 p.