Home » Project » Project People@War. A social history of the Second War and its Remembrance in Belgium. (2020-2030)

Project People@War. A social history of the Second War and its Remembrance in Belgium. (2020-2030)

Foto nr 27912 © CegeSoma/Rijksarchief

People@War. A social history of the Second War and its Remembrance in Belgium is een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief/CegeSoma en de Universiteit Gent in het kader van het FEDTWIN-programma van het federale wetenschapsbeleid. Door financiering van een langlopend onderzoeksproject combineert en versterkt het de expertise van een federale wetenschappelijke instelling en een universiteit.

People@War onderzoekt hoe ‘gewone mensen’ de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep beleefden. In antwoord op de toenemende maatschappelijke vraag naar informatie ontwikkelt het digitale en andere instrumenten om het wetenschappelijk onderzoek naar het grote publiek te vertalen.

Individuele dossiers van gerechtelijke en administratieve autoriteiten leggen de basis voor de analyse van vier verschillende groepen van de Belgische bevolking waarvan het leven rechtstreeks is beïnvloed door oorlog en bezetting, van 1940 tot decennia daarna: 1. collaborateurs, 2. oorlogsslachtoffers en arbeiders in Duitsland, 3. verzetsstrijders en 4. militairen. Samen gaat het over ongeveer vijftien procent van de toenmalige bevolking.

De centrale vraagstelling focust op het handelingsvermogen van mensen in de maatschappelijke crisis van de oorlogsjaren en de naoorlogse strijd voor erkenning. De analyse meet de impact van de jaren veertig op het leven van individuen, families en hun omgeving. Hoe gaan mensen om met oorlog, bezetting en de erfenis ervan? Welke interacties zijn er met de actoren van de bestuurlijke en gerechtelijke instellingen?

Vanuit dit bottom-up onderzoeksperspectief werkt People@War aan een nieuwe alomvattende sociale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in België, ten bate van het maatschappelijke en politieke debat over de lange-termijnimpact van de Tweede Wereldoorlog en de herdenking van tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog in 2025. Daarnaast dient de grootschalige, systematische prospectie en exploratie van deze bronnen ook tot een betere ontsluiting en interpretatie ervan. De ontwikkeling van op maat gemaakte digitale hulpmiddelen zet in op een gebruiksvriendelijke toegang tot informatie voor de nabestaanden, onderzoekers en het brede publiek in het algemeen.