Home » Project » Het MADDLAIN-project (2015-2017)

Het MADDLAIN-project (2015-2017)

Studie van de praktijken en noden van het publiek van erfgoedinstellingen

Door het MADDLAIN-project werden gedurende twee jaar zes onderzoekers tewerkgesteld, 2.300 externe gebruikers bevraagd, tientallen uren interviews afgenomen en miljoenen gegevens geanalyseerd. Nu het project op zijn einde loopt kunnen de onderzoekers en partnerinstellingen tevreden de resultaten van hun werk kenbaar maken.

Partnerinstellingen van het project waren het Rijksarchief, het CegeSoma en de Koninklijke Bibliotheek, terwijl de financiering van 2015 tot 2017 kon gebeuren dankzij het BRAIN-programma van het Belgisch federaal Wetenschapsbeleid. MADDLAIN werd gecoördineerd door het CegeSoma en uitgevoerd in samenwerking met het departement Informatie- en communicatiewetenschappen van de Université Libre de Bruxelles en het expertisecentrum IMEC (Gent).

Het MADDLAIN-project heeft een panel bij elkaar gebracht met experts in de informatica, archivistiek, bibliotheekkunde, informatiebeheer, geschiedschrijving en bemiddelingstools. Het project wilde niet alleen de praktijken en noden van de gebruikers op het gebied van digitale informatietoegang in kaart brengen, maar de partnerinstellingen ook helpen bij het gebruik van methodes en instrumenten die toelaten om publieksgroepen beter te leren kennen.

Naast een algemene bevraging heeft het project twee aspecten grondiger onderzocht: de bemiddelingstools om de toegang tot de collecties te faciliteren, en de verwachtingen van universitaire onderzoekers (dit is immers een belangrijke doelgroep van de drie instellingen). Er werden twee types gegevens gebruikt: het surfgedrag van de gebruikers van de catalogi en websites van de partnerinstellingen, en de ongestructureerde of halfgestructureerde gegevens die werden ingezameld via vragenlijsten en interviews. De gebruikers hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek: ongeveer 2.300 personen hebben in de lente van 2016 deelgenomen aan de grote online-enquête. Het is dus in grote mate aan hen te danken dat we relevante onderzoeksresultaten kunnen optekenen.

De resultaten van het MADDLAIN-project zijn in verschillende vormen beschikbaar:

- Een brochure en een affiche met een samenvatting van de voornaamste punten die moeten worden gerealiseerd.
- Drie volledige verslagen met: 1) de resultaten van de enquête bij het grote publiek en de analytische webgegevens 2) de resultaten van de grondige studie over de verwachtingen van de universitaire onderzoekers 3) de resultaten van het onderzoek rond de bemiddelingstools.
- Grafieken met de ruwe gegevens van de publieksbevraging, geordend per instelling.
- Het verslag van de studiedag van 22 februari 2017.

Resultaten van het MADDLAIN-project

1. Publicaties

2. Ruwe gegevens van de enquête bij het grote publiek

- Belgisch Rijksarchief

- CegeSoma

- Koninklijke Bibliotheek

3. Ruwe gegevens Maddlain_WebAnalytics (opgesteld in het Frans - PDF-198p.)