Marcel De Waele

Het archief Marcel De Waele

  • Toegang en raadpleging : Het bestand is online in digitale vorm toegankelijk via Pallas of op de computers in de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar.
  • Reproductie :  Reproductie van de inhoud van het bestand is verboden in de leeszaal. Voor een verzoek tot reproductie door het personeel van het CegeSoma, vindt u de praktische informatie hier.  

Beschrijving van het bestand :

In september 2011 schonk Marcel De Waele zijn collectie fotoarchieven aan het CegeSoma. Deze bevat beelden van zijn verblijf in Afrika tussen 1945 en 1960. Hij was eerst twee jaar adjunct gewestbeheerder in Djugu , vervolgens assistent voor het gewest Faradje van 1947 tot 1949 en gewestbeheerder aldaar  tot 1951. Hij beëindigde zijn loopbaan in Congo als  bureelhoofd van de “Provinciale dienst van Inheemse Zaken” en arbeiders (AIMO) in Stanleystad.

Het bestand Marcel De Waele bevat foto’s van zijn dagelijks leven met zijn vrouw, foto’s van het leven van inheemse bevolking en beelden van officiële bezoeken van personnaliteiten aan Congo.

Voor meer informatie :