Home » Event » Verzet in Antwerpen tijdens WOII.

Verzet in Antwerpen tijdens WOII.

Impressies, bedenkingen en lessen.

Nico Wouters

Het Vredescentrum nodigt op Erfgoeddag historicus Nico Wouters uit om de rol van het verzet in Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog te belichten.

De stad Antwerpen was tijdens de Tweede Wereldoorlog één van de belangrijkste centra van het verzet in Vlaanderen. In een eerste schets, bekijkt Nico Wouters de belangrijkste verzetsorganisaties die in Antwerpen ontstonden, zoals het militaire verzet met onder meer de Nationale Koningsgezinde Beweging, de Witte Brigade/Fidelio en het Onafhankelijkheidsfront. Ook schetst hij enkele algemene trends zoals de grote vermenging van het verzet met openbare diensten en het belang van de haven. Op basis van de Antwerpse casus trekt hij enkele algemene lessen, met het oog op een (kritische) herwaardering van het verzet voor vandaag.