Home » Event » Tu rendras un grand service à l'Angleterre, 1943-1945. L'odyssée de Jacques de Duve.

Tu rendras un grand service à l'Angleterre, 1943-1945. L'odyssée de Jacques de Duve.

Ontmoeting Publieksgeschiedenis van het CegeSoma (2023-5) – Uitnodiging door de vzw 'Vrienden van het CegeSoma'.

Lezing met debat in het Frans.

Genodigde :  Charles-Albert de Behault - Moderator : Fabrice Maerten.

Na twee mislukte ontsnappingspogingen aan het begin van WO II is Jacques de Duve, een Belgische patriot die afstamt van een oude familie uit Hannover, meer dan ooit ongedurig om een dienst te kunnen bewijzen aan zijn land en naar zijn Engelse echtgenote te gaan, een  naaste medewerkster van Paul-Henri Spaak te Londen.

Om zijn doel te bereiken volgt hij de raad van twee Duitse officieren die gekant zijn tegen het naziregime, namelijk zijn oom langs moederskant die voor de Organisation Todt werkt en een oude vriend van deze, die instaat voor de Abwehr te Antwerpen. Hij neemt dienst bij de Abwehr met als enige bedoeling om de geallieerden zo snel mogelijk eersterangsinformatie te verstrekken. Zijn onthaal in Engeland is niet wat hij ervan verwacht had.  Nadat hij het verhaal gedaan heeft van zijn haast onwaarschijnlijke ontsnapping wordt hij opgesloten in een geheime gevangenis van MI5 waar de leefomstandigheden enorm zwaar zijn. Gedurende een jaar blijven de Engelsen  hardnekkig geloven dat hij een agent in dienst van de Duitsers is… Terug in België wordt zijn naam helemaal gezuiverd en krijgt hij het Kruis der Ontsnapten. 

Om de boeiende en aangrijpende wederwaardigheden van zijn schoonvader te reconstrueren en het boek te schrijven met de titel ‘Tu rendras un grand service à l’Angleterre, 1943-1945. L’odyssée de Jacques de Duve’ (Je zal Engeland een grote dienst bewijzen, 1943-1945. De omzwervingen van Jacques de Duve), heeft Charles-Albert de Behault talrijke zowel familiale als overheidsbronnen opgezocht en vergeleken. Hij werd uitgenodigd door de vzw 'Vrienden van het CegeSoma' en zal op woensdag 24 mei worden geïnterviewd door Fabrice Maerten tijdens een Ontmoeting Publieksgeschiedenis van het CegeSoma. 

Iedereen welkom!

Charles-Albert de Behault behaalde diploma’s rechten, financiën en management. Sinds zijn pensionering heeft hij een tiental artikels van geschiedkundige aard gepubliceerd.  Zijn werk is prioritair gebaseerd op primaire bronnen. 

'Tu rendras un grand service à l’Angleterre', zijn eerste boek, bevat de neerslag van drie jaar opzoekingswerk in verschillende dossiers, waarvan de meeste pas onlangs werden gedeclassificeerd of nog steeds slechts beperkt toegankelijk zijn.  Claus Taaks, een Duits geschiedkundige gespecialiseerd in Enigma (elektromechanische codeermachines) en het Duitse verzet tegen de nazi’s, heeft hem hierbij geholpen.

 

Fabrice Maerten maakt sinds 1995 deel uit van het wetenschappelijk team van het CegeSoma waar hij verantwoordelijk is voor de omkadering van het publiek bij de raadpleging van de collecties.  Hij is doctor in de geschiedenis (UCL) en spitst zijn onderzoek toe op de geschiedenis van het verzet in België tijdens WO II. 

In 2020 publiceerde hij 'Was opa een held? Speuren naar mannen en vrouwen in het verzet tijdens WO II' ('Papy était-il un héros ? Sur les traces des hommes et des femmes dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale').