Home » Event » National forgetting and memory : the destruction of 'national' monuments from a comparative perspective

National forgetting and memory : the destruction of 'national' monuments from a comparative perspective

Online conferentie

75 jaar geleden, op 16 maart 1946, werd de IJzertoren opgeblazen door verzetsleden die tot nu toe onbekend zijn gebleven. Ter gelegenheid hiervan organiseren het Museum aan de IJzer en het internationaal platform NISE (National Movements and Intermediary Structures in Europe) op 11 maart 2021 in samenwerking met het CegeSoma een internationale conferentie over de zogenaamde nationale monumenten die in specifieke omstandigheden vernield werden. Omwille van de gezondheidsomstandigheden zal deze conferentie online verlopen.

Vier sessies en drie thematische uiteenzettingen

De conferentie omvat vier thematische sessies met in totaal 13 bijdragen. De sessies zullen parallel, twee per twee, verlopen.

  1. Het verband tussen lokale, regionale en nationale herinnering
  2. De kwestie natiestaat, ideologie en monumenten
  3. Hedendaagse globale perspectieven
  4. Het reconstructiebeleid

Die vier sessies gaan samen met drie thematische uiteenzettingen. De eerste (Ann Rigney, Universiteit van Utrecht) gaat over monumenten en het collectieve geheugen als een cyclus voor stabilisering en contestatie. De tweede (Kas Swerts, Universiteit van Antwerpen/ADVN) behandelt het specifieke geval van de IJzertoren. De laatste uiteenzetting (Thomas Cauvin, Université de Luxembourg/Fédération internationale d’Histoire publique) is gewijd aan de interactie tussen het vernietigen van monumenten en vragen in verband met publieksgeschiedenis.

Een resoluut internationaal perspectief

De conferentie zal verschillende nationale contexten belichten: van België over Noord-Amerika, via Centraal-Europa tot de erg bijzondere context van Zuid-Afrika. Chronologisch gezien zullen we nadenken over de periode van het begin van de 20ste eeuw tot de meest recente ontwikkelingen. Ideologisch gezien zullen de erfenis van het fascisme en het communisme natuurlijk aan bod komen, maar er zal ook ingegaan worden op de nieuwe banden van de democratische samenlevingen met hun verleden.

Praktische informatie

Hier kunt u een inleidende film over de vernietiging van de IJzertoren bekijken en als u HIER klikt, ziet u de mededelingen, de voorstelling van de conferenciers en het programma van de ganse dag. De conferentie is vrij toegankelijk.