Home » Event » La Wallonie entre Noirs et Rouges. Un autre regard sur les tensions politiques de l'entre-deux-guerres.

La Wallonie entre Noirs et Rouges. Un autre regard sur les tensions politiques de l'entre-deux-guerres.

Ontmoeting Publieksgeschiedenis van het CegeSoma (2024-4)

La Wallonie entre Noirs et Rouges. Un autre regard sur les tensions politiques de l'entre-deux-guerres. (Wallonië tussen Zwart en Rood. Een andere kijk op de politieke spanningen tijdens het interbellum).

Conferentie (in het Frans) met als gast Alain Colignon,

co-auteur met Mélanie Bost van het boek.

Een gesprek onder leiding van Chantal Kesteloot.

Door de schijnwerpers te richten op Wallonië tijdens het interbellum, verscheurd tussen de ‘Roden’ van een extreem links socialisme-communisme en de ‘Zwarten’ van een extreem fasciserend rechts, op zoek naar een vrij vage, maar beslist anti-liberale ‘nieuwe orde’, hebben Mélanie Bost en Alain Colignon gepoogd inzicht te krijgen in de sociaal-politieke en existentiële malaise van een deels rurale, deels industriële regio, geprangd tussen Frankrijk en Duitsland en geconfronteerd met de ‘Grote Depressie’ van de jaren ’30.

Met hun aanpak trachten ze de diepste ervaringen te achterhalen van de toenmalige bevolking. Daarbij hebben ze zich bewust beperkt tot een reeks precieze thema’s om het specifiek karakter van de ‘Waalse casus’ te belichten: focus op de jaren ’20, al of niet een prefiguratie van de jaren ’30; agitatie van de ‘Jeunes Gardes Socialistes’ en de ‘revolutionaire’ hoop van de communisten; anti-parlementaire neigingen van de middenklasse door de crisis en de kennelijke onmacht van de traditionele politieke families, die leiden tot een vlucht naar een vorm van ‘nationaal-populisme’ door een mystieke drang van een groot deel van de publieke opinie, rond 1932-1933 geschokt door de oorlogsdreiging en in een poging haar angst te bezweren door terug te vallen op de meest traditionele vormen van volksdevotie …
Kortom, een kritische blik op een van de meest bewogen periodes van onze geschiedenis …

Om die erg mooie, rijk geïllustreerde synthese met u door te nemen en u de geschiedenis te vertellen van een regio, weliswaar geconfronteerd met een belangrijke economische en existentiële crisis maar toch in staat om weer op te veren, laat het CegeSoma op woensdag 5 juni 2024 Alain Colignon aan het woord. Het gesprek wordt geleid door Chantal Kesteloot.

U bent allen van harte welkom !

Alain Colignon is historicus van de 'Université de Liège’. Hij staat al vele jaren aan het hoofd van de bibliotheek van het CegeSoma/Rijksarchief en is wetenschappelijk adviseur van het ‘Musée de la Vie wallonne’. 

Hij schreef verschillende werken over de geschiedenis van de bezetting en het privéleven van de bevolking in oorlogstijd en heeft zich ook gespecialiseerd in studies over de collaboratie en het verzet.

 

Chantal Kesteloot staat bij het CegeSoma/Rijksarchief in voor de publieksgeschiedenis. Haar interesse gaat vooral uit naar herdenkingen en de plaats van het verleden in de openbare ruimte, onder andere in de straatnamen.

Ze coördineert de website Belgium WWII en is de auteur van diverse publicaties, waaronder 'Quand l'image fixe la mémoire. La Résistance et les photos de presse (septembre 1944 - mai 1945)' in 2022 verschenen in het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis.