Etienne Verhoeyen

 

Etienne Verhoeyen (°1945) is licentiaat in de moraalwetenschap (UGent, 1968). Hij was wetenschappelijk medewerker en redacteur van historische tv-programma’s (o.m. over de Tweede Wereldoorlog). Hij is al jaren geassocieerd correspondent van het CegeSoma. Zijn geliefkoosde onderzoeksterrein is de werking van inlichtingendiensten in België tussen 1918 en 1950. Hij is auteur van De moord op Julien Lahaut (met R. Van Doorslaer, 1985 en 2010), België in de Tweede Wereldoorlog. Het minste kwaad (1990), België bezet 1940-1944 (1993), Spionnen aan de achterdeur (2011) en van een 50-tal artikelen over diverse aspecten van inlichtingendiensten in België.

Publicaties : zie lijst.