Een verklaring van EHRI over het belang van academische vrijheid voor het onderzoek over de Holocaust

Naar aanleiding van recente rechtszaken in Polen tegen Holocaust-onderzoekers Barbara Engelking en Jan Grabowski, waarvan de voorlopige uitkomst is dat beiden zich moeten verontschuldigen voor een deel van hun conclusies over de geschiedenis van de Holocaust, komt EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) met een verklaring over het belang van het vrijwaren van de onderzoeksvrijheid. EHRI, dat zich inspant om zoveel mogelijk bronnen voor onderzoek over de Holocaust  beschikbaar te stellen, verklaart zich solidair met Barbara Engelking en Jan Grabowksi en benadrukt dat een rechtszaal niet de meest aangewezen plaats is om de complexiteit van menselijk gedrag tijdens een genocide inzichtelijk en begrijpelijk te maken.

De volledige tekst van de verklaring kan u HIER lezen.