ADOCHS – Voortgang van het project

Op 10 februari laatstleden vond de jaarlijkse vergadering plaats van het onderzoeksteam en het wetenschappelijk comité van het ADOCHS-project (Auditing Digitalization Outputs in the Cultural Heritage Sector), dat gewijd is aan de verbetering van het proces van kwaliteitscontrole van gedigitaliseerde erfgoedcollecties. Bij die gelegenheid werden de voortgang van het project in 2020 en de verdere evolutie ervan besproken.

Het afgelopen jaar hebben Anne Chardonnens en Tan Lu (VUB) hun doctoraatsthesissen afgewerkt, dank zij de actieve samenwerking van de twee onderzoekers met de partners van het ADOCHS-project. Hierover staat een uitgebreid artikel op de website van het project [ http://adochs.be/phd-theses/ ].

Anne Chardonnens heeft het vervolg van haar werk voorgesteld. Dat gaat over de ontwikkeling van nieuwe methodologieën voor de verbetering van de kwaliteit van metadata. Centraal daarbij staat het semi-gecentraliseerd beheer van autoriteitsdata op basis de Wikibase-software en zij heeft in dit verband de publicatie van de autoriteitsdata Fysieke personen van het CegeSoma onder de vorm van Linked Open Data via Wikibase gepresenteerd.

Tan Lu van zijn kant richt zich op de verbetering van de kwaliteit van gedigitaliseerde afbeeldingen. Door het uitwerken van wiskundige algoritmes stelt hij nieuwe methodologieën voor om de fysieke beschadigingen van de originele documenten precies te identificeren (meestal gaat het, bij voorbeeld, om vlekken, krassen of afgescheurde stukken). Door die lacunes te identificeren verbetert hij de ‘verstaanbaarheid’ van de documenten en wordt de extractie van gegevens tijdens de ocerisatiefase vergemakkelijkt.

Tot slot heeft Chloé Brault de voortgang inzake de methodologische gids toegelicht. Ter herinnering: dit document is bestemd voor de digitaliseringsateliers van de federale wetenschappelijke instellingen; het is de bedoeling er al het onderzoek in het kader van het ADOCHS-project in samen te brengen en een aantal organisatorische en praktische middelen aan te reiken om alle stappen in het digitaliseringproces van erfgoedcollecties beter aan te pakken.

Via het ADOCHS-project benaderen de onderzoekers het begrip ‘kwaliteit’ vanuit verschillende invalshoeken maar altijd met dezelfde bedoeling: technische en organisatorische middelen ontwikkelen om de culturele en wetenschappelijke instellingen nieuwe perspectieven aan te bieden voor het bewaren, valoriseren en verspreiden van hun collecties.

Het ADOCHS-project zal in september 201 met een studiedag afgesloten worden. Dit colloquium zal de drie onderzoekers van het project - Anne Chardonnens, Tan Lu en Chloé Brault – de gelegenheid bieden de voortgang van hun werkzaamheden voor te stellen en met nationale en internationale onderzoekers van gedachten te wisselen over de vraag van de kwaliteit in het digitaliseringsproces.