Widukind De Ridder

Widukind De Ridder (°1980) studeerde Hedendaagse Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en promoveerde aan diezelfde universiteit op een proefschrift omtrent arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudingen in de Belgische glas- en textielindustrie. Nadien was hij verbonden aan het CegeSoma waar hij samen met Emmanuel Gerard en Françoise Muller onderzoek deed naar de moord op de communistische leider Julien Lahaut in augustus 1950. Hij heeft gepubliceerd over de geschiedenis van de Koude Oorlog, arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudingen, 19e -eeuwse maatschappijkritische theorievorming en de revoluties van 1848.
Vanaf 1 oktober 2022 is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het FEDTWIN-profiel Belcowar over de economische aspecten van de Koude Oorlog in België. De functie behelst een halftijdse aanstelling als wetenschappelijk personeelslid van het Rijksarchief en als tenure track docent binnen de onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving aan de KULeuven.

Publicaties :

  • On the ‘Absence of Spirit’: The Legacy of the Abstinence from Revolution in Belgium, in: The 1848 Revolutions and European Political Thought, eds. Gareth Stedman-Jones and Douglas Moggach, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pp. 185-215.
  • Wie heeft Lahaut vermoord? De Geheime Koude Oorlog in België, Davidsfonds, Leuven, 2015.
  • Qui a tué Lahaut? La Guerre Froide secrète en Belgique, La Renaissance du Livre, Bruxelles, 2015.
  • Hegelianism in Restauration Prussia, 1841-1848: Freedom, Humanism, and ‘Anti-Humanism’ in Young Hegelian Thought, in: Hegel’s Thought in Europe: Currents, Crosscurrents and Undercurrents, ed. Lisa Herzog, Palgrave Macmillan, New York, 2013, pp. 71-92.
  • Max Stirner: The End of Philosophy and Political Subjectivity, in Max Stirner (Critical Explorations in Contemporary Political Thought), ed. Saul Newman, Palgrave Macmillan, London & New York, 2011, p. 143-167.
  • The Philosophical Reactionaries: ‘The Modern Sophists by Kuno Fischer’ (1847) G. Edward [Max Stirner]. Translated from the original German and introduced by Widukind De Ridder, in: Max Stirner (Critical Explorations in Contemporary Political Thought), ed. Saul Newman, Palgrave Macmillan, London & New York, 2011, p. 89-113.
  • The Philosophy and Politics of Bruno Bauer: Kategorien des Politischen im nachhegelschen Denken, Historical Materialism, 19/1,2011, pp. 315-329.
  • Loonsystemen, Arbeidsorganisatie en Arbeidsverhoudingen in de Belgische Glas- en Textielnijverheid, 1886-1914, VUBPRESS, Brussels, 2010.
  • Max Stirner, Hegel and the Young Hegelians: a reassessment, History of European Ideas, 34, 3, 2008, pp. 285- 297.
  • De communistische subjectiviteit onder de Koude Oorlog: de uitsluitingen uit de Kommunistische Partij van België: 1944-1956, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 36, I, 2006, pp. 157 – 195.