An Rydant

An Rydant

An Rydant (°1966) was in de loop van haar carrière voornamelijk actief in de privésector waar ze een ruime ervaring opdeed in de media- en entertainmentbranche, o.m. als algemeen directeur van Kinepolis Film Distribution, programmatiemanager fictie en drama en nadien als netmanager vtm en als marketingdirecteur bij Sony Pictures en de World Choir Games 2020/2021. Ze doceerde gedurende enkele academiejaren ook filmmarketing en –distributie aan het Institut des Arts de Diffusion (Ecole Supérieure des Arts, Louvain-La-Neuve) en is sinds de opstart van het Vlaamse Audiovisueel Fonds in 2003 actief als lector voor het toekennen van subsidies aan filmprojecten. Ook in Nederlands was ze enkele Jaren actief in deze functie voor het Nederlands Filmfonds in de categorieën speelfilm, jeugdfilm en voor het suppletiefonds.

An behaalde in 1988 met grootste onderscheiding een master geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en werkte nadien als onderzoeker voor het Centrum voor Vrouwenstudies aan dezelfde universiteit. In 1989 startte ze als aspirant bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek met de voorbereiding van haar doctoraat onder begeleiding van Prof. Dr. Els Witte. In 1992 besloot ze haar wetenschappelijke carrière echter  af te breken omwille van het gebrek aan carrièreperspectieven.

Haar passie voor geschiedenis en research bleef echter steeds aanwezig en werd zo sterk dat ze in de lente van 2022 besloot te kandideren voor het project “Het Verzet in Vlaanderen tijdens WO2” van CegeSoma.
Van augustus tot december 2022 werkt An aan deze studie die uit twee luiken bestaat, enerzijds een kwalitatief onderzoek naar de werking van het Onafhankelijkheidsfront en haar satellietorganisaties PM, GP, Solidariteit, e.a. in 7 Vlaamse steden: Kortrijk, St. Niklaas, Aalst, Vilvoorde, Tienen, Mechelen en Hasselt; anderzijds een kwantitieve analyse waarbij a.h.v. afgebakende criteria  een voorstel tot interpretatie kan uitgewerkt worden m.b.t. het socio-demografische profiel en de verschillen tussen de verschillende verzetsorganisaties hieromtrent van de weerstanders in Vlaanderen.

Wetenschappelijk werk :

  • Eenheid in de verdeeldheid. Analyse van het besluitvormingsproces in de Liberale Partij en de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (1958-1966), VUB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1988.
  • "De communautaire krachtsverhoudingen in de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, de “eenheid” toegelicht (1961-1963)", in: WITTE (E.) Taal en Sociale Integratie 11, 1989, VUB Press, pp. 297-314.
  • Le monde libéral et la problèmatique bruxelloise (1945-1962), uiteenzetting tijdens het Colloquium ”Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963)”, georganiseerd aan de Vrije Universiteit Brussel op 20 en 21 oktober 1988.
  • Productie van een database met een bibliografie van de publicaties in het kader van gender en vrouwenstudies, nationaal en internationaal. 1989.