Dirk Martin

Dirk Martin (°1951) studeerde geschiedenis aan de VUB, waar hij ook doctoreerde met een thesis over het politiek personeel op lokaal vlak tijdens het interbellum. Na een mandaat als aspirant bij het NFWO werd hij in 1979 door het CegeSoma aangeworven als wetenschappelijk medewerker. Tot eind 2010 stond hij aan het hoofd van de sector Documentatie. Vanaf 2011 heeft hij zich volledig gewijd aan de ondersector Archieven. Hij was en is nog lid van verscheidene officiële beheersinstanties en van de beheerraad van een aantal wetenschappelijke en vaderlandslievende verenigingen. Hij was ook secretaris van de groep Documentie van de federale wetenschappelijke instellingen.
Zijn onderzoekswerk is toegespitst op de buitenlandse politiek van België voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, de gemeentepolitiek tijdens het interbellum, verschillende aspecten van de bezetting (vooral de cultuurpolitiek) en de bronnen voor de Belgische geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1 september 2016 was hij directeur a.i. van het CegeSoma, dat hij op 31 december 2016 heeft verlaten.


Hij heeft verschillende boeken en talrijke artikelen op zijn naam staan, onder andere:

Werken :

 • Digitale copies van documenten, Eindverslag. Federaal Wetenschapsbeleid (Digitaliseringsplan voor het culturele- en wetenschappelijke patrimonium van de  Federale  wetenschappelijke instellingen), Brussel, 2012, 24 p.  (met L. Verachten and L. Meese);
 • Steden in oorlog. Antwerpen 1940-1945, Antwerpen/Brussel, Meulenhoff/Manteau-CegeSoma, 2010, 164 p. / 'Anvers sous l'Occupation, 1940-1945'', Bruxelles, Renaissance du livre-CegeSoma, 2010, 164 p. (met Lieven Saerens);
 • Archiefbronnen voor de geschiedenis van oorlog en bezetting in België: een beknopte gids, NSCWOII, 1996, 45 p.;
 • Commémoration. Enjeux et débats, Brussel, CREHSGM, 1996, 182 p. (met A. Colignon en Ch. Kesteloot);
 • De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 1940-1944. Leven met de vijand, Gent, Archief RUG, 1985, XVII + 176 p.

Recente artikels :

 • 'Antwerpen tijdens bezetting en bevrijding 1944 - 2019', in Nieuwsbrief  BE!, nr. 2 , feb. 2019, p. 10-13.
 • 'L’Académie royale flamande de Belgique pendant l’Occupation 1940/44', in Revue de l’AMOPA, n° 221, juillet-sept 2018, p. 19-22.
 • Medewerking aan  "Vredescentrum Antwerpen 30 jaar jong", Antwerpen, Vredescentrum, 2017.
 • 'Bronnen voor de studie van het hedendaagse België. De Tweede Wereldoorlog./ Les sources relatives  à la seconde Guerre Mondiale', in P. Van Den Eeckhout en G. Vanthemsche eds., Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw./Sources pour l'Etude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis-Commission Royale d’Histoire, Brussel, 2017, p. 805-823 (nieuwe en herwerkte versie/nouvelle version).
 • 'Nazi-roof van cultuurgoederen : de voorgeschiedenis 1933-1940', in Nieuwsbrief  BE!, nr1,  2016, p. 12-14.
 • 'Koningin Elisabeth spreekt... Een onconventioneel interview met een onconventionele vorstin', in Museum Dynasticum, XXVII, 2015-2, p. 17-24.
 • 'Il y a 35 ans, mort d'un grand Enseignant et Résistant belge, Marcel Louette', in Revue de l'AMOPA, n° 204, avril-juin 2014, p. 54-55.
 • 'De Koninklijke Vlaamse Academie van België tijdens de bezetting: business as usual?', in E. Witte, W. Prevenier (red.), De bewogen beginjaren van de Koninlijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten (1938-1948), AWK, 2013, p. 63-97.
 • 'L'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg en Belgique entre pillage culturel et politique culturelle, 1940-1944', in  Saisies, spoliations et restitutions. Archives et bibliothèques au XXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 83-97.
 • 'Die Erschliessung und Digitalisierung von Strafverfolgungsakten aus der Nachkriegszeit gegen die Hauptverantwortlichen der deutschen Besatzungsverwaltung in Belgien und Nordfrankreich (1940-1944)', in Francia, Revue de l'Institut Historique Allemand de Paris/Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte, 39, 2012, p. 379-392 (met G. De Coster).
 • 'Tant qu'ils nous laissent en paix (Villes en guerre – Anvers)', in Le Vif-l'Express extra, 2, 3 feb. 2012, p. 34-37 (met Lieven Saerens).
 • 'La Résistance', in Bulletin MNR, avril 2012, p. 25-29 en brochure 'Journée du Patrimoine – le MNR'  (bewerking art. F. Maerten), 2012.