Home » News » Vacature - Project Conciliare

Vacature - Project Conciliare

Het Rijksarchief/CegeSoma werft aan:

Een voltijds wetenschappelijk medewerker (m/v/x) voor een periode van 15 maanden (verlengbaar) voor het onderzoeksproject CONCILIARE dat wordt gevoerd bij het CegeSoma. De gewenste datum van indiensttreding is 1 maart 2024.

Het project CONCILIARE bestudeert de veranderingen in de perceptie van koloniaal cultureel erfgoed in vier belangrijke domeinen: schoolboeken, de openbare ruimte, musea en de culturele consumptie van producten en tradities. Voor elk van deze domeinen zal worden nagegaan hoe ze evolueerden en hoe verschillende groepen ze in tijd en ruimte hebben gepercipieerd. Doelstelling van het project is om bij te dragen tot het tot stand brengen van nieuwe vertrouwensrelaties in de samenleving en bij de betrokken groepen. Het Cegesoma/Rijksarchief zit in werkgroep 2, die vraagstukken rond de openbare ruimte bestudeert.  Deze groep analyseert het betwiste koloniaal cultureel erfgoed in de openbare ruimte van grote en middelgrote Europese steden (België, Italië en Portugal). 

Voor meer informatie over het project, de functiebeschrijving, het gezochte profiel, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u het vacaturebericht downloaden.