Home » News » Publicaties van onze geassocieerde onderzoekers

Publicaties van onze geassocieerde onderzoekers

De geassocieerde onderzoekers van het CegeSoma zijn actief op uiteenlopende terreinen en publiceren geregeld over hun favoriete thema’s. Dit korte overzicht geeft een idee van het onderzoek waar ze mee bezig zijn.

Gerlinda Swillen is nu vooral actief in het domein van geschiedenis van de gezondheidszorg. Behalve over het Brugmann-ziekenhuis tijdens de bezetting publiceerde ze ook over maskers en ziekenhuisbedden. De link met de recente actualiteit zal niemand ontgaan…
Gerlinda Swillen, Van ziekenhuisbedden en maskers, in: C. Van Tilburg, & V. Van Roy (eds.), Epidemieën, hun impact en hun bestrijding – Een historisch overzicht met actualiteitswaarde, Cahiers GGG – Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 15, Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2021, p. 97-123. Gerlinda Swillen L’Hôpital Brugmann à l’heure allemande (1940-1944), in :  Cahiers Bruxellois – Brusselse Cahiers2019/1 (LI), p. 167 à 195, https://www.cairn.info/revue-cahiers-bruxellois-2019-1-page-167.htm
Verder recenseerde Gerlinda Swillen het boek van M. Aalders, G. Puszati, O. Rethelyi (eds.), De Hongaarse kindertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog. Budapest/Hilversum, L’Harmattan/Uitgeverij Verloren, 2020 voor het Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis.

Etienne Verhoeyen, een van de meest vooraanstaande specialisten van de inlichtings-en actiediensten recenseerde voor het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis het boek van Kenneth Lasoen, Geheim België, De geschiedenis van de inlichtingendiensten 1830-2022, Tielt, 2020. Etienne Verhoeyen is echter allesbehalve een ‘nichespeler’ : deze ervaren onderzoeker is goed thuis in heel uiteenlopende domeinen van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. In Brood en Rozen publiceerde hij een artikel over de contacten tussen socialisten in Londen en in bezet België : Etienne Verhoeyen, ‘De geheime contacten tussen ‘Londen’ en socialisten in bezet België (1941-1944)’ in, Brood en Rozen, 2020, 2, p. 28-45.

Ook bij andere geassocieerde onderzoekers ligt het accent op de bezettingsgeschiedenis, maar sommigen kiezen meer voor een regionale benadering. Zo publiceerde Heili Verstraeten in het themanummer Collaboratie en verzet in het Kortrijkse van De Leiegouw een uitgebreide bijdrage over de oorlogsburgemeester en de Nieuwe Orde in Bissegem : Heili Verstraeten, ‘De Dietsche vesting: opgang en ondergang van de Nieuwe Orde en haar Bissegemse oorlogsburgemeester’ in, De Leiegouw, 2021, 63, 1, p. 9-70.

Ook in de talrijke publicaties van Frank Seberechts krijgt de lokale geschiedenis veel aandacht: hij schrijft zowel over Putte als over Wommelgem. Alle publicaties opsommen zou ons te ver leiden, we pikken er slechts eentje uit ‘Twee Wommelgemnaars in het koloniale leger in Nederlands Indië in de negentiende eeuw’, in De Krijter, april 2020, nr. 1, pp. 2-4 omdat ze de band legt met de koloniale geschiedenis. Frank Seberechts publiceerde verder over de geschiedenis van de Volksunie  ‘Net geen goud op de barrikaden. 47 jaar Volksunie (1954-2001)’, in ADVN-Mededelingen, 73, 2021, p. 4-13.
Daarnaast is hij ook actief op de website Antwerpen herdenkt, met soms verrassende thema’s zoals het monument voor de Beerschotse atletiekclub ‘Monument van de maand: Herdenkingsmonument van Beerschot Athletic Club, in: Antwerpen herdenkt, https://www.antwerpenherdenkt.be/oorlogsgetuigen/monument-van-de-maand-herdenkingsmonument-van-beerschot-athletic-club, 16.12.2021.

Andere geassocieerde onderzoekers bewandelen dan weer specifieke paden. Anne- Catherine Pardon publiceerde over Gerhard Kittel en over het anti-semitisme: Anne-Catherine Pardon, “Gerhard Kittel and Judentum III. Judentum und Christentum (RGG2 1929): a Critical Discourse Analysis” in, Andrea Strübind (ed.), Freedom Then, Freedom Now: An Interdisciplinary and Transnational Dialogue on the U.S.-American Civil Rights Movement, Kirchliche Zeitgeschichte, 2020, 33:1, p. 140-167; Anne-Catherine Pardon ‘Retour en force de l’antisémitisme non-éradiqué’, in Hokhma, Revue de réflexion théologique 119, 2021.

Marc Verschooris heeft net een boek klaar over de Weens-joodse biologe Martha Geiringer, lid van de illegale Revolutionäre Sozialisten, die naar België emigreerde maar in 1943 naar Auschwitz werd gedeporteerd en vermoord werd : Marc Verschooris, Martha’s labyrinth. Een uitzonderlijke vrouwengeschiedenis, 1938-1944, Gorredijk, Sterck & Devreese, 2022.

Andere geassocieerde onderzoekers hebben publicaties ter perse of in voorbereiding.

Paul De Jongh publiceert  nu internationaal over zijn onderzoek over de paters van Val-Dieu en hun rol in het verzet.  Hij diende drie engelstalige lemma’s  (over Hughes Jacobs, Stephen Muhren en Alberic Steiger) in voor The Dictionary of Cistercian Saints (DCS) en drie langere bijdragen over hun engagement in het verzet voor de  Analecta Cisterciensia.

Derk Venema legt de laatste hand aan zijn boek over Supreme Court under Nazi Occupation, dat naar verwachting tegen de zomer zal verschijnen bij Amsterdam University Press in de serie War, Conflict and Genocide. Voor het Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte recenseerde hij Hans Petter Graver, Der Krieg der Richter. Die deutsche Besatzung 1940-1945 und der norwegische Rechtsstaat, Baden-Baden: Nomos 2019.

Geert Sels schrijft regelmatig in De Standaard over nazi-roofkunst, maar zijn boek over dat thema Kunst voor Das Reich is gepland voor oktober van dit jaar.

Marc Schaevers zet zijn research over Hugo Claus verder en hoopt volgend jaar een boek daarover klaar te hebben.