Home » News » Onze allerbeste wensen voor 2022!

Onze allerbeste wensen voor 2022!

Foto nr 35663, Brussel onder de sneeuw, 16/1/1940. [Actualit], Rechten voorbehouden CegeSoma/Rijksarchief.

Beste lezers,
Beste vrienden,

Nu het jaar ten einde loopt willen we jullie zeggen hoeveel plezier het ons deed jullie berichten te ontvangen, jullie te horen of te ontmoeten en te trachten zo goed mogelijk aan jullie verwachtingen te voldoen.

Velen van jullie hebben immers het CegeSoma gecontacteerd voor wetenschappelijke informatie, om er opzoekingen te verrichten of om onze conferenties Publieksgeschiedenis bij te wonen.

Dit jaar hebben wij - net als jullie - onze werkwijze moeten aanpassen … niet alleen door de aanhoudende gezondheidscrisis, maar ook omdat het grootste deel van onze archieven in 2021 verhuisd is naar twee andere depots van het Rijksarchief in Brussel. Zoals jullie weten, blijven wij instaan voor hun beheer en blijven we jullie helpen bij jullie opzoekingen.
2021 betekende ook de start van ‘Wikibase Verzet’, een zoekhulpmiddel over de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken waren bij verzetsactiviteiten in België. Een geweldige ploeg, onder wie alle vrijwilligers van het CegeSoma, werkt aan het vervolledigen van deze databank over meer dan 150.000 verzetslieden.
Onze onderzoeksprojecten EHRI, POSTWAREX, ADOCHS, PEOPLE@WAR zijn goed opgeschoten en hebben tot verschillende publicaties, online conferenties enz… geleid. Het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis bleef niet achter: er werden drie nummers uitgegeven, waaronder een dubbelnummer.
Steeds meer geïnteresseerden volgen ons ook via Belgium WWII (ons virtueel platform over België en zijn bewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog), via onze website, onze Facebookpagina, ons pril Youtube-kanaal … en via onze Nieuwsbrief die ondertussen in een nieuw kleedje steekt !

In naam van de hele ploeg van het CegeSoma/Rijksarchief wil ik jullie, beste lezers en vrienden, danken voor jullie steun en aanmoedigingen en voor de flexibiliteit waarvan jullie blijk hebben gegeven onder de huidige omstandigheden en de gewijzigde gewoontes die jullie werden opgelegd. Jullie hebben ons verbluft !

Wij wensen jullie allemaal een jaar 2022 vol ontdekkingen, een solidair en sereen jaar ! En uiteraard zijn en blijven jullie altijd welkom in het CegeSoma !

Namens de ganse ploeg, Nico Wouters, hoofd van het CegeSoma/Rijksarchief