Home » News » Het nieuwe nummer van het BTNG (2022-3)

Het nieuwe nummer van het BTNG (2022-3)

Na het dubbelnummer over het verzet omvat dit nummer vier bijdragen over uiteenlopende thema’s.

In het eerste artikel gebruikt Christoph De Spiegeleer (hoofdonderzoeker van Liberas in Gent en gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel) de casus van historicus  Jules Bosmans (1851-1928) voor een onderzoek over het bredere antiklerikalisme aan het begin van de 20ste eeuw in België. Nadat Bosmans uittrad als priester schreef hij polemische antiklerikale publicaties. De Spiegeleer analyseert de impact en het bereik van dit soort geschriften.

Het tweede artikel is van de hand van Michael Auwers (historicus bij het CegeSoma/Rijksarchief). Naar aanleiding van de vijfenzeventigste verjaardag van het begin van de Koude Oorlog analyseert hij via een breed overzicht hoe historici de Belgische dimensies in de geschiedenis van de Koude Oorlog hebben onderzocht en erover hebben gepubliceerd. Op basis hiervan besluit zijn artikel met pistes voor verder onderzoek.

De derde bijdrage komt van Serena Pacchiani (Universiteit van Firenze en Université Libre de Bruxelles). Haar artikel is gebaseerd op haar doctoraatsonderzoek over de studie van emblematische architectuur als ideologische representatie. Haar concrete casus is de Italiaanse afdeling op de Wereldtentoonstelling van 1935 in Brussel en meer bepaald de rol van algemeen commissaris Giuseppe Volpi di Misurata. Pacchiani stelt de vraag of en in welke mate deze tentoonstelling een uithangbord was voor het fascistische regime of eerder een uiting van de macht van de industrieën.

In het vierde artikel analyseert Dries Goedertier  (doctorandus aan de Universiteit Gent) de strijd tussen vakbonden en werkgeversorganisaties tussen 1945 en 1974 om de controle over de zogenaamde ‘kaders’. Dat was een nieuwe groep van professionele technici (zoals ingenieurs) en managers die in de jaren 1950 en 1960 een centrale rol gingen spelen in de organisatie van de sociale arbeidsverhoudingen.

Wil u graag een exemplaar ? Stuur dan een e-mail naar cegesoma@arch.be of naar hilde.keppens@arch.be.