Home » News » Goed nieuws : de collecties van de bibliotheek zijn weer verenigd !

Goed nieuws : de collecties van de bibliotheek zijn weer verenigd !

De snelle aangroei van onze collecties verplichtte ons rond 2010 om een nieuwe opslagruimte te openen in de Belgradostraat in de gemeente Vorst. Om praktische redenen werden de tijdschriften en kranten daar ondergebracht, samen met de iconografische documentatie (foto’s, affiches, …).

Sindsdien boden er zich echter andere mogelijkheden aan door de volledige integratie het CegeSoma in het Rijksarchief. Door de verhuizing van het grootste deel van onze archieven naar een ander depot van het Rijksarchief kwam er heel wat ruimte vrij in de Luchtvaartsquare 29 (waar zich - zoals iedereen weet - onze leeszaal bevindt, die we delen met de “Dienst Oorlogsslachtoffers”). We konden dus de structurele - en vooral functionele – eenheid van onze bibliotheek herstellen: geen wachttijd van een week meer om een nog niet gedigitaliseerde krant te raadplegen, want na een ad hoc verhuizing bevindt de volledige sector ‘bibliotheek’ zich nu, eind 2021, weer samen op dezelfde plaats als de leeszaal (op enkele passen na …).

We wedden dat de onderzoekers die geregeld langskomen of de occasionele lezers die een of andere titel uit dit indrukwekkend geheel van documenten willen raadplegen, hier niet rouwig om zullen zijn, want de tijd om iets te consulteren is hierdoor de facto versneld.