Home » News » De fototheek van het CegeSoma keert terug naar de Luchtvaartsquare

De fototheek van het CegeSoma keert terug naar de Luchtvaartsquare

De fototheek van het CegeSoma keert terug naar de Luchtvaartsquare

De meeste van onze lezers raadplegen de fototheek weliswaar online maar het CegeSoma beschikt wel degelijk over een materiële fotocollectie van meer dan 300.000 stuks. Door plaatsgebrek bevond deze zich tot voor kort in het depot aan de Belgradostraat. De vrachtwagen van het Rijksarchief is ettelijke keren heen en weer moeten rijden en talrijke collega’s hebben moeten helpen om de hele fototheek terug over te brengen naar onze vestiging aan de Luchtvaartsquare.

Waaruit bestaat de fototheek van het CegeSoma ?

De fototheek van het CegeSoma bevat ongeveer 310.000 foto’s waarvan de meeste over WO II gaan. De foto’s zijn afkomstig van persagentschappen,  giften van privépersonen, enz.

Van die 310.000 foto’s komen er 230.000 uit het Sipho-archief (het agentschap ‘Service International Photographique’) dat sinds 1972 wordt bewaard bij het CegeSoma. Dat agentschap werd opgericht in 1933 en kreeg samen met twee andere in 1940 het handelsmonopolie van de Propaganda Abteilung. Vrij vlug werd het in Brussel de grootste onderneming voor de productie van actualiteitsbeelden die de pers van beeldmateriaal voorzag. In 1943 werd het overgekocht door het agentschap Atkantik (Berlijn). In 1946 werden de directeur van Sipho en de meeste fotografen die voor het agentschap hadden gewerkt door de krijgsraad in Brussel schuldig bevonden aan collaboratie. Het materiaal en het archief van het agentschap werden daarna in beslag genomen. De foto’s in ons bestand komen van bewijsstukken die door het krijgsauditoraat werden geconfisqueerd voor naoorlogse processen  in verband met collaboratie.

De fototheek bevat eveneens +/-80.000 foto’s van privépersonen in verband met de twee wereldoorlogen (militaire, politieke en socio-economische aspecten), de naoorlogse periode (Koude Oorlog, Koreaoorlog, Belgisch Congo en oud-kolonialen, Expo ’58). In het bestand bevindt zich onder meer de fraaie collectie Janine Binon (hospitaal van het hotel “L’Océan” in De Panne en de Koningin Elisabeth-scholen ‘Charles Théodore’ en ‘Marie-Josée’ te Wulveringem in 14-18), de foto’s Algoet

Van 14.000 van de 80.000 foto’s heeft het CegeSoma geen originelen. Alle fotodocumentatie die ons werd toevertrouwd werd op vandaag weliswaar gedigitaliseerd maar slechts een deel ervan wordt in de originele vorm bij ons bewaard. Sommige foto’s van privépersonen werden na digitalisering opnieuw terugbezorgd aan de eigenaars, die – wat begrijpelijk is – erg aan hun foto’s gehecht zijn. Het gaat dan meestal om foto’s uit WO I en van oud-kolonialen. In de digitale collecties vallen ook de mooie bestanden op van Cauvin en De Bremaecker.

Raadpleging, reproductie en schenking van foto’s

De meeste van onze collecties kunnen online worden geraadpleegd. Voor een aantal van de gedigitaliseerde foto’s in de fotocollecties van het CegeSoma  geldt dit echter niet, omwille van auteursrechten en privacybescherming. Indien u een foto heeft opgemerkt die u interessant vindt maar die niet online raadpleegbaar is kan u contact opnemen met isabelle.sampieri@arch.be.

De terugkeer van de fotocollecties naar de Luchtvaartsquare zal niets veranderen voor de raadpleging ervan (geen toegang tot foto’s op papier) maar de wachttijd voor reproducties zal minder lang zijn dan voordien. Indien u een reproductie wenst van een foto, raadpleeg dan eerst onze webpagina  “Reproductie van documenten”.

Tot slot, indien u fotoarchief bezit in verband met de onderwerpen die worden bestudeerd door het CegeSoma en u deze duurzaam wil laten bewaren om bij te dragen tot de maatschappelijke herinnering en tegelijk het geschiedkundig onderzoek te promoten van wetenschappers en lezers die onze instelling bezoeken, neem dan contact op met gertjan.desmet@arch.be.