Home » News » De erfenis van het Britse krijgsgevangenkamp op de site Vloethemveld

De erfenis van het Britse krijgsgevangenkamp op de site Vloethemveld

Zedelgem, Belgisch Kamp met Duitse Krijgsgevangenen Nr 2226. Algemeen zicht, voorbehouden rechten CICR, V-P-HIST-E-03740

Op verzoek van de Belgische gemeente Zedelgem kwam op vrijdag 26 en zaterdag 27 november 2021 een internationaal panel samen van vijftien deskundigen met expertise in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en zijn nalatenschap.
De gemeente vroeg advies over twee kwesties. Ten eerste over hoe de gemeente moet omgaan met de recente controverse rond het in 2018 op haar grondgebied ingehuldigde monument "De Letse Bijenkorf". Ten tweede over de ontwikkeling van het voormalige terrein van een groot krijgsgevangenkamp op de site Vloethemveld waarin de gemeente partner is.
Geen van de leden van het panel heeft enige vorm van financiële vergoeding ontvangen voor zijn/haar bijdrage. Het panel is onafhankelijk tot zijn conclusies gekomen, zonder inmenging van de belanghebbenden en betrokken partijen bij de besproken kwesties. Het panel is een ad hoc vergadering van deskundigen.
In hun uiteenzetting van de feiten en aanbevelingen in dit beknopte rapport vertegenwoordigen zij alleen zichzelf, in hun hoedanigheid van individuele onderzoekers en ongeacht hun institutionele affiliatie. De aanbevelingen zijn niet vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente Zedelgem.