Home » News » Call for papers

Call for papers

The Great(er) War of Military Occupations in Europe: antecedents, experiences, and legacies. Brussel, 23-25 juni 2022.

CIDA' chocoladefabriek in Bois d'Haine. Duitsche ruiterij rust nemende in de straten van Brussel. Foto nr 64272, auteursrechten CegeSoma/Rijksarchief.

Het CegeSoma en LaRHis (UCLouvain) organiseren een internationale conferentie over de bezettingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De conferentie zal plaatsvinden in het CegeSoma, van 23 tot 25 juni 2022.
We willen kijken naar de verschillende vormen van bezettingen tijdens WOI om zo betere analytische categorieën te ontwikkelen die ons toelaten voorbij de traditionele geografische en chronologische afbakeningen te kijken.

De Call for Papers is nu gelanceerd en alle voorstellen (200 woorden) moeten ingezonden zijn voor 31 oktober 2021, bij  occupations2022@gmail.com. Voor de volledige tekst van deze call for papers : klik hier.

Voor meer informatie, contacteer zeker het organiserend team via de voorziene adressen !