Home » News » Beste wensen !

Beste wensen !

Foto nr 137848, Den Haag, 16.XII.1943, collectie Sipho, rechten voorbehouden CegeSoma/Rijksarchief.

Beste lezers en lezeressen,

Beste vrienden en vriendinnen,

Een jaar geleden, het lijkt of het gisteren was, maakten we jullie onze beste wensen over voor het jaar 2022, zonder te weten hoe dat er zou uitzien.  

In de lente konden we eindelijk onze activiteiten terug op te starten. Om de ‘verloren tijd in het halen’ volgden de activiteiten elkaar in sneltempo op en jullie waren er massaal bij aanwezig: hartelijk dank daarvoor!  

De ‘ontmoetingen publieksgeschiedenis’, dagen voor de Jonge Historici, studiedagen over het Verzet, de 10e verjaardag van het BTNG in een nieuw jasje, de voorstelling van de resultaten van het Postwarex-project, colloquia over de Koude Oorlog, de bezetting tijdens WO I, de media en het cultureel leven in bezet West-Europa (1940-1945): we kunnen zeggen dat het jaar goed gevuld was, en dan houden we nog geen rekening met de ‘besloten’ events aan de Luchtvaartsquare, zoals de samenkomst met de partners van het EHRI-project, of de vergaderingen in verband met het project ‘Resolutie Metissen’.

In 2022 werd ook versneld werk gemaakt van het project Wikibase Verzet: meer dan een half miljoen gegevens over inlichtingen- en actieagenten die waren betrokken bij het verzet in België zijn vandaag ingegeven in een databank dankzij de inzet van een team van gemotiveerde en gedreven vrijwilligers, dat trouwens nog altijd groeit. Op het moment dat we dit schrijven zijn ze met vijftien, waaronder vijf nieuwkomers dit jaar.
Er zijn ook onderzoekers bijgekomen in het CegeSoma, om te werken over de rol van de NMBS in de deportaties tijdens WO II, over het verzet in Vlaanderen, of om zich te verdiepen in het FED-tWIN-programma Belcowar over België en de Koude Oorlog (een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief en de KU Leuven).
Er verschenen vier nummers van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, waaronder eentje gewijd aan het verzet tijdens WOII. Sinds een aantal maanden beschikken we over een nieuwe, modernere catalogus (Vubis) die toegang geeft tot onze bibliotheek; ons archief is voortaan geïntegreerd in de catalogus van het Rijksarchief (Search) en de eerste inventaris in de nieuwe reeks ‘CegeSoma’ is gepubliceerdde, de eerste van een lange reeks.  

En dan waren er nog een paar nieuwigheden voor dit jaareinde. Vooreerst is er een format van gedecentraliseerde lezingen voor het grote publiek, over de collaboratie en de repressie in Vlaanderen, de ‘Oorlogscafés’, een initiatief dat werd genomen in het kader van het FED-tWIN-programma (Rijksarchief/CegeSoma – Universiteit Gent) en een organisatie van het  Davidsfonds. De ‘Oorlogscafés’ kennen een groot succes en zullen in 2023 worden voortgezet.

Op de website van het CegeSoma is er nu ook een tab met het onderzoek naar de Koude Oorlog, naast de al bestaande onderwerpen over WO I en WO II.

Maar wat zou dit alles zijn zonder jullie?   

Jaar na jaar schenken jullie ons je vertrouwen, jullie komen tot bij ons om meer te weten te komen over verschillende facetten van de geschiedenis.  Jullie volgen ons via de sociale media, jullie ‘liken’ onze berichten op Facebook, jullie bekijken onze filmpjes, jullie nemen een abonnement op onze Nieuwsbrief en jullie raadplegen almaar meer onze website  Belgium WWII waar het afgelopen jaar héél wat artikels bijkwamen (de site heeft bijna 750 items). Jullie helpen ons ook om onze collecties te verrijken door schenkingen.  
Dank voor jullie aanmoedigingen en jullie niet aflatende steun!  Die geeft ons zin om vooruit te gaan, ons onderzoek voort te zetten, met jullie de kleine en de grote geschiedenis te delen en om samen die geschiedenis te schrijven.

We kijken ernaar uit om jullie in 2023 terug te zien in onze leeszalen of tijdens evenementen, of eenvoudigweg om zo goed mogelijk antwoord te geven op jullie vragen om inlichtingen.

In naam van het hele team:   Nico Wouters, verantwoordelijke van het CegeSoma/Rijksarchief