Home » Event » Studiedag 'Jonge Historici'

Studiedag 'Jonge Historici'

Promotie 2022

Het CegeSoma/Rijksarchief nodigt je graag uit op zijn jaarlijkse studiedag voor pas afgestudeerde getalenteerde jonge historici, die zal plaatsvinden op donderdag 27 april.  

Dit jaar zullen 26 geschiedkundigen een presentatie geven van de resultaten van hun onderzoek. De behandelde onderwerpen houden zoals gewoonlijk verband met beide wereldoorlogen, de Koude Oorlog en Congo. De focus ligt vooral op België maar internationale invalshoeken worden zeker niet uitgesloten.

Het zal onder meer gaan over diverse aspecten van het gevangeniswezen tijdens de wereldoorlogen, de erkenning van oud-strijders, de kijk op de Russische revolutie tijdens het interbellum, de repressie van collaboratie, het belang van herinnering in haar verschillende vormen,  diplomatieke relaties en muzikale propaganda tijdens de Koude Oorlog, ...

De geschiedenis van de kolonie zal dit jaar ook ruimschoots aan bod komen, met onderwerpen over de Force publique, koloniale en postkoloniale beeldvorming, de relaties tussen kolonisatoren en gekoloniseerden, ...

Kortom, een breed en boeiend programma waarmee je kennis kan maken met de meest recente onderzoeksdomeinen van de universiteiten van ons land.

Zoals steeds is iedereen welkom !  

-> Bekijk hier het programma van de dag.