Home » Event » 'En quête du passé' (Op zoek naar het verleden)

'En quête du passé' (Op zoek naar het verleden)

Tijdelijke tentoonstelling georganiseerd door 'Territoires de la Mémoire'.

Wat deed mijn grootmoeder tijdens de Tweede Wereldoorlog? Wat is er in mijn dorp gebeurd? Zijn er mensen gedeporteerd? Werden er kinderen verborgen gehouden? Zijn er aanhoudingen verricht? Dat zijn enkele van de vragen waar historici en instellingen die de Tweede Wereldoorlog bestuderen dikwijls mee te maken krijgen. Om daarop een antwoord te bieden bestaan er bepaalde instrumenten, websites, plaatsen of publicaties. Maar jammer genoeg blijven veel van die tools nog onbekend voor het grote publiek en voor mensen op zoek naar hun verleden. Al te vaak botsen opsporingen nog tegen een muur van stilte aan die moet worden afgebroken. Een hele uitdaging voor al wie met publieksgeschiedenis begaan is !

De ‘Territoires de la Mémoire’ gaan die uitdaging aan met het project "En quête du passé"’.

Waar gaat het over ?

Het initiatief betreft een atypische tentoonstelling die op 1 juli eerstkomend in Luik geopend wordt. Atypisch in de zin dat het publiek geen collecties te zien krijgt, maar wel informatie over alle mogelijke documentaire bronnen en biografische trajecten. Die levenslopen worden gepresenteerd samen met een reeks bestaande tools, essentiële schakels om de loop der geschiedenis en / of de herinnering te achterhalen.

Aan de basis van dit initiatief ligt het werk van Rebecca Bingen, een studente bibliothecaris-documentalist, begeleid door de ploeg van ‘Territoires de la Mémoire’. Naast de tools die ter plaatse beschikbaar zijn, gaat er veel aandacht naar andere wetenschappelijke instellingen die uitgenodigd werden om hun initiatieven over dit thema voor te stellen. Bij voorbeeld de Arolsen Archives, het  War Heritage Institute, de Kazerne Dossin, het IHOES en vele andere ! Het CegeSoma/Rijksarchief kon natuurlijk niet ontbreken. Dit is een gelegenheid om een meerdere van onze initiatieven in de kijker te zetten, zoals het werk onder leiding van Fabrice Maerten ‘Was opa een held? Speuren naar mannen en vrouwen in het verzet tijdens WOII’, maar ook de website www.belgiumwwii.be en het project Wikibase Verzet.

Kortom, een uitstekende gelegenheid om deze zomer de ‘Vurige Stede’, meer bepaald de ‘Cité Miroir’, te bezoeken. De tentoonstelling loopt van 1 juli tot 3 september 2023. Laten we hopen dat ze heel wat onderzoekers in spe en andere geïnteresseerden kan helpen …

Hier vindt u alle praktische informatie