Home » Event » Beladen archieven online, juridisch en ethisch bezien

Beladen archieven online, juridisch en ethisch bezien

Symposium

Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) nodigt u uit voor het symposium Collaborateurs online dat op dinsdag 12 oktober plaatsvindt in de Tinbergenzaal van de KNAW te Amsterdam. In verband met corona is het alleen voor genodigden mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij het symposium.

U kunt het programma volgen via de livestream. Gebruik daarvoor deze link: bit.ly/BeladenArchievenOnline

Wij verzoeken u om zich te registreren als volger van de livestream via a.helfrich@niod.knaw.nl

NOB onderzoekt in het project Collaborateurs online op welke wijze persoonsgegevens van collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog online beschikbaar kunnen worden gesteld. Op grond van de privacywetgeving dient hiervoor een zorgvuldig afweging van belangen plaats te vinden. Enerzijds is er het belang van de samenleving om kennis te kunnen nemen van het hele verhaal over de Tweede Wereldoorlog en anderzijds dient er rekening te worden gehouden met mogelijke nadelige gevolgen voor nabestaanden van collaborateurs en slachtoffers.
Dit symposium is de start van de discussie over wat mogelijk en wenselijk is.

(! 15.30 – 16.45 | Presentaties en paneldiscussie o.l.v. Puck Huitsing
1. Was opa een nazi? Of toch niet … Een archief- en onderzoeksgids voornabestaanden van de collaboratie in België door Dirk Luyten, coördinator Onderzoek, CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij en Rijksarchief.
Dirk Luyten schreef samen met anderen een onderzoeksgids waarin handvaten wordenaangereikt om zelf op zoek te gaan naar het oorlogsverleden van je familie.).