De bestanden AA1334 tot en met AA2163 zijn verhuisd en kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal van ARA2.

Omwille van de sluiting van ons depot in de Belgradostraat (Vorst), zullen in 2021 stapsgewijs enkele belangrijke verhuisoperaties plaatsvinden. Grote delen van de archiefcollecties van CegeSoma verhuizen naar andere depots van het Rijksarchief in Brussel. De publiekrechtelijke archieven van overheidsadministraties (waaronder het archief van de Inlichtings- en Actiediensten) verhuizen naar het Algemeen Rijksarchief in de Ruisbroekstraat. Archief gevormd door het militair gerecht (o.a. overtuigingsstukken) evenals de privaatrechtelijke archieven (persoonsarchieven, archieven van verzetsgroepen) worden verplaatst naar het Algemeen Rijksarchief 2 - Depot Cuvelier in de Hopstraat. De exacte momenten worden geleidelijk gecommuniceerd.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de raadpleging en de toegankelijkheid. We zullen evolueren naar een situatie waarin op termijn enkel nog de bibliotheek (boeken, tijdschriften, brochures, kranten, sluikpers, krantenknipsels), de foto- en audiovisuele collecties, en de door het CegeSoma gevormde archieven raadpleegbaar zullen zijn in onze leeszaal aan de Luchtvaartsquare. CegeSoma blijft haar archiefcollecties opgeslagen in ARA2 zelf verder beheren. Het is dus zeer belangrijk voor uw bezoek onze website te raadplegen om te kijken waar en vanaf wanneer welke archieven geraadpleegd kunnen worden.

De bestanden AA1334 tot en met AA2163 zijn verhuisd en kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal van ARA2.

Opgelet - om deze stukken te kunnen raadplegen moet u de volgende stappen volgen:

  1. Stuur een bericht naar cegesoma@arch.be met vermelding van de bestanden/inventarisnummers die u wenst te raadplegen.
  2. U krijgt per e-mail bevestiging wanneer de stukken voor u klaar liggen. Aanvragen worden tweemaal per week uitgehaald.
  3. Maak een afspraak in de leeszaal van ARA2 door een bericht te sturen naar agr_ar_2@arch.be .

De lijst die hier staat geeft een actuele stand van zaken van welke archieven verplaatst zijn en waar ze zich vandaag bevinden. Ze zal na elk transport geüpdatet worden. Aan de hand van hun titel en vroegere Pallas-‘plaatskenmerk’ kan u zien welke collecties zijn overgebracht naar Algemeen Rijksarchief 1 (ARA1) of Algemeen Rijksarchief 2 – Depot Joseph Cuvelier (ARA2). De stukken kunnen voorlopig in ARA1 en ARA2 aangevraagd worden aan de hand van hun Pallas-‘plaatskenmerk’ (‘AA’-nummer).

Voor specifieke vragen over de toegankelijkheid : cegesoma@arch.be

Uiteraard blijven wij ook met veel plezier antwoorden op al uw historische en archiefgerelateerde vragen. En u kan natuurlijk nog steeds met ons contact opnemen indien u archiefmateriaal aan het Centrum wenst te schenken.

Check ook Facebook, YouTube en de nieuwsbrief voor updates !