PDF Afdrukken E-mail

Verzet in Vlaanderen De databank 'Verzet in Vlaanderen' geeft een centrale toegang tot een virtueel Belgisch verzetsarchief. Ze brengt voor het eerst alle in België bewaarde archiefbronnen over het Verzet in Vlaanderen en Brussel tijdens en na de Tweede Wereldoorlog samen. Alle archiefbewaarplaatsen in België, met uitzondering van de stadsarchieven buiten de provinciehoofdsteden werden opgenomen.

 

De databank ontsluit alle in België bewaarde bronnen over het verzet in Vlaanderen. Vlaanderen betekent niet alleen de geografische ruimte van het huidige Vlaamse en Brusselse gewest: ook bronnen van Belgische verzetslui en verzetsorganisaties die in Vlaanderen actief waren worden opgenomen. De databank Verzet in Vlaanderen is aangemaakt met behulp van Pallas en kan worden doorzocht langs de boomstructuur en aan de hand van (woorden uit de) titel, volledige beschrijving en trefwoorden. Een trefwoordenlijst vergemakkelijkt die laatste zoekmethode. Deze elektronische bronnengids wordt permanent geactualiseerd en waar nodig aangepast. Voor suggesties kan u contact opnemen met de makers van de databank.

 

De databank Verzet in Vlaanderen ontsluit enkel archiefmateriaal. Andere bronnen i.v.m. het verzet, zoals sluikpers, vlugschriften, brochures, publicaties van naoorlogse verzetsorganisaties, die door het Cegesoma bewaard worden, kunt u terugvinden via de algemene catalogus van het Cegesoma. In de collectie interviews zijn tevens gesprekken met oud-verzetsleden te vinden. Tot slot bestaat er een bibliografie met de literatuur over het verzet in Vlaanderen.