PDF Afdrukken E-mail

ARCHIEVEN – Project UGESCO: hoogwaardige ruimtelijk-temporele metadata voor de gedigitaliseerde collecties

Het project UGESCO is gestart op 1 april. Het is een project van twee jaar, gecoördineerd door het departement ELIS van de UGent, in samenwerking met CegeSoma (OD4-Rijksarchief), het departement STIC van de ULB, de faculteit Letteren van de KULeuven en het departement Geografie van de UGent.

Hoogwaardige metadata om de gedigitaliseerde collecties beter te kunnen doorzoeken

Een van de grootste problemen voor de toegang tot de gedigitaliseerde collecties van de Federale Wetenschappelijke Instellingen is de kwaliteit van hun metadata, wat de doorzoekbaarheid en interpretatie van hun inhoud bemoeilijkt. Dit is specifiek het geval voor de collecties “Beeld & Geluid” vermits een full tekst zoekactie in de documenten zelf onmogelijk is en de software voor de herkenning van beelden nog weinig doeltreffend is.  Projecten, zoals EHRI, waar een gemeenschappelijk zoek- platform wordt gebouwd, hebben aangetoond dat het van belang is om in te zetten op de interoperabiliteit van de gegevens en op de verbetering van de kwaliteit ervan.

http://online.rutgers.edu/resources/articles/an-introduction-to-metadata-master-of-information/?program=mi
http://online.rutgers.edu/resources/articles/an-introduction-to-metadata-master-of-information/?program=mi
Een toolbox voor de professionals en een platform voor het publiek
Het project UGESCO (Upscaling the Geo-temporal Enrichment, Exploration and Exploitation of Scientific Collections) wil specifiek de problemen van de ruimtelijk-temporele metadata bestuderen. Het heeft twee belangrijke doelstellingen:

  • Nagaan wat de meerwaarde is van de extractie van ruimtelijk-temporele metadata (met inbegrip van de mogelijkheden om verbindingen te leggen tussen de verschillende collecties) en hun verrijking dank zij de informatica en de ondersteuning van taaltechnologische tools. De bedoeling is het ontwikkelen van een toolbox die automatisch de verbetering van de kwaliteit van de metadata van de collecties registreert.
  • Een web-based platform ontwikkelen dat het publiek toelaat deze metadata in de tijd en de ruimte te verkennen.

Het project wil ook de meerwaarde bekijken van een crowdsourcing platform voor het valideren en verbeteren van de gegenereerde metadata. Op deze wijze zal het publiek betrokken worden bij één van de luiken van het onderzoek.

Het CegeSoma tweemaal betrokken CegeSoma neemt op twee niveaus deel aan het project UGESCO. In de eerste plaats werkt de onderzoeker aangeworven door het Centrum specifiek op het luik “gebruikers”. Hij is verantwoordelijk voor volgende onderdelen: de noden van de FWI's bepalen met betrekking tot de verbetering van hun ruimtelijk-temporele metadata, doelgroepen identificeren die waarschijnlijk het platform zullen gebruiken en testen uitvoeren naarmate de verschillende werkinstrumenten ontwikkeld worden. Het probleem van de crowdsourcing zal in elk geval een belangrijk luik zijn in de studie “gebruikers”. Het Centrum wil bovendien ook inhoudelijk een bijdrage leveren aan het project. Het zal aan de andere werkpakketten sets van metadata ter beschikking stellen die zullen dienen als case study voor de onderzoekers. Deze zullen vervolgens vervolledigd worden door andere collecties, terwijl de vraag van de interoperabiliteit geëvalueerd wordt. Ten slotte zal het functioneren van bepaalde tools op andere soorten erfgoedobjecten getest worden.

 

Mathieu Roeges

 

16 / 05 / 2017

  Terug