PDF Afdrukken E-mail

Afgeronde projecten  

Verschillende projecten werden in het verleden succesvol afgerond. Drie projecten zijn uitgemond in vier proefschriften. Het gaat om het project over de Belgische inlichtingendiensten (1940-1945). Het project Geweld, criminaliteit en oorlog en het project over de diamantsector. Andere projecten leidden tot publicaties of onderzoeksrapporten: onder meer het project over het Hoog Commissariaat voor 's Lands Veiligheid, over de Belgische administratie tijdens de Tweede Wereldoorlog en het project over de Belgische filmjournaals.

De gerechtelijke en administratieve repressie van verplichte landbouwwerkzaamheden in Belgisch Congo, 1940-1945: slecht werk of compromis?

 Dit onderzoek, gedurende achttien maanden uitgevoerd in het CegeSoma, werd gefinancierd door de IUAP Justice & Populations. Hoofdbedoeling was om te reflecteren over de rol van het gerechtelijke apparaat bij de omkadering van het werk dat de gekoloniseerde bevolking moest uitvoeren. Dit thema werd benaderd vanuit een specifieke invalshoek: de landbouwarbeid die werd opgelegd aan Belgisch Congo in het kader van de oorlogsinspanning tussen 1940 en 1945. Doel was na te gaan hoe de koloniale staat zijn instrumentarium heeft uitgebreid om koloniale gebieden en bevolkingsgroepen te controleren, pacificeren, onder te verdelen en de reguleren.
Lees meer...

“Bastogne: De grootste slag om de Ardennen”

Dr. Peter Schrijvers, Belgisch historicus en professor aan de University of New South Wales in Sydney, heeft zojuist zijn boek over de slag om Bastogne gepubliceerd.

Het boek kwam tot stand met de hulp van Australisch onderzoeksgeld en een fellowship aangeboden door CEGESOMA in 2012. Lees meer...

Overgangsjustitie na oorlogen en dictaturen : een balans

 Op 23 en 24 mei 2012 was het CEGESOMA co-organisator van een internationaal symposium in het Egmontpalais. Dit wetenschappelijke event was de afsluiter van het project Transitional Justice after war and dictatorship, dat in 2011 werd opgestart door de socioloog Luc Huyse en waarvan CEGESOMA de coördinatie op zich nam, met de financiële steun van de Dienst Vredesopbouw van de FOD Buitenlandse Zaken. Dit project kende daarna nog enkele belangrijke resultaten, in de vorm van rapporten en een boekpublicatie.
Lees meer...

Vruchtbare samenwerking met erfgoedpartners in Limburg zit erop

 Het CEGESOMA blikt tevreden terug op twee jaar van nauwe samenwerking met het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) en lokale partners in Noord-Limburg. In 2011 en 2012 verleende het Centrum inhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan een regionaal erfgoedproject over de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse Kempen enerzijds en aan het meer grootschalige, provinciale herdenkingsproject over de Eerste Wereldoorlog anderzijds.
Lees meer...

De genderproblematiek in Belgisch Congo. Een balans van het project ‘Vrouwen in de kolonie’

 Het project “Vrouwen in de kolonie” dat liep van 2008 tot 2011 in Cegesoma was een poging om de koloniale geschiedenis van 1885 tot 1962 in Congo, Ruanda en Burundi te begrijpen vanuit het genderperspectief. Het doel was een collectief portret te schetsen van de Westerse vrouwen in de Centraal Afrikaanse gebieden, en de invloed van de aanwezigheid van Europese vrouwen in de arbeidsmarkt op de koloniale samenleving te meten, zowel in het dagelijks leven als op politiek vlak.
Lees meer...

Rechtspreken in aanwezigheid van de vijand. De ervaring van de Belgische magistraten in 1914-1918

Foto Melanie Bost

De geschiedenis van het gerecht viel lange tijd wat uit de boot in de historiografie over de Eerste Wereldoorlog. De doctoraatsverhandeling “Traverser l'Occupation 1914-1918. Du modus vivendi à la grève, la magistrature belge face aux occupants allemands”, die onlangs door Mélanie Bost aan de UCL werd verdedigd, vult deze leemte op. Mélanie herontdekte de rol die de Belgische magistraten hebben gespeeld in deze crisisperiode en werpt een nieuw licht op de verhouding tussen bezetter en bezette bevolking tussen 1914 en 1918.

Hieronder staat de auteur stil bij enkele van haar belangrijkste bevindingen. Lees meer...

Staatsvorming: op zoek naar het lokale perspectief aan de hand van life stories

 Dit onderzoek over staatsvorming in Kosovo, wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en uitgevoerd door Arlinda Rrustemi (momenteel geassocieerd onderzoeker bij CEGESOMA) van de Universiteit van Leiden. Dit onderzoek heeft de ambitie om een nieuw en meer lokaal perspectief toe te voegen aan de bestaande literatuur. Het proces van staatsvorming zal worden geanalyseerd aan de hand van de life stories-methodiek; daarbij wordt gekeken naar de biografieën van personen wiens levenservaringen nieuwe aspecten kunnen blootleggen over het staatvormingsproces. Lees meer...

Transitional Justice: workshop report Kaapstad online beschikbaar

Op 7-8 maart 2013 organiseerde The Centre for the Study of Violence and Reconciliation een workshop in Kaapstad, Zuid-Afrika, over gerechtigheid en justitie na oorlog en dictatuur. Deze workshop was de directe uitloper van het overkoepelende Transitional Justice project, dat tussen 2011-12 werd gecoördineerd door CEGESOMA en werd gefinancierd door het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens de meeting in Kaapstad, presenteerde Luc Huyse het eindrapport van dit project. Hij schreef ook het rapport van de Kaapstad-workshop, wat hier digitaal beschikbaar is als pdf-file (Workshop Report).

    1   2   3   4