PDF Afdrukken E-mail

Afgeronde projecten  

Verschillende projecten werden in het verleden succesvol afgerond. Drie projecten zijn uitgemond in vier proefschriften. Het gaat om het project over de Belgische inlichtingendiensten (1940-1945). Het project Geweld, criminaliteit en oorlog en het project over de diamantsector. Andere projecten leidden tot publicaties of onderzoeksrapporten: onder meer het project over het Hoog Commissariaat voor 's Lands Veiligheid, over de Belgische administratie tijdens de Tweede Wereldoorlog en het project over de Belgische filmjournaals.

De acta van het colloquium ‘Justice in Wartime and Revolutions’ zijn verschenen

 In september 2011 organiseerde het CEGESOMA samen met het Centre d'Histoire du Droit et de la Justice (UCL) in het kader van de interuniversitaire attractiepool 'Sociopolitieke geschiedenis van de Belgische justitie' een internationaal colloquium over justitie in periodes van oorlog en revolutie. De acta van dit colloquium zijn verschenen (voor meer details en bestelling, klik hier).
  Lees meer...

Transitional Justice after War and Dictatorship

Het eindrapport geschreven door Luc Huyse is beschikbaar

Tussen 2011-2012 coördineerde het CEGESOMA het project Transitional Justice after War and Dictatorship. Learning from European Experiences (1945-2010). Het eindrapport van dit project, geschreven door de gerenommeerde socioloog Luc Huyse, is nu als pdf beschikbaar in drie talen: de Engelse versie (Final Report), de Franstalige versie (Rapport Final) en de Spaanse versie (Informe Final).
Lees meer...

Scherven van de oorlog. De strijd om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, 1945-2010

 De bevrijding in 1944 was niet alleen het einde van een oorlog. Het was ook het begin van een pijnlijk gevecht om de herinnering. In België creëerden verscheidene groepen slachtoffers heel uiteenlopende herdenkingsrituelen. Ze vertelden verhalen die meer dan zestig jaar lang met elkaar bleven botsen. In het boek Scherven van de oorlog (klik hier om het te bestellen), resultaat van een tweejarig door het CEGESOMA geleid project, beschrijven de auteurs Bruno Benvindo en Evert Peeters deze confrontatie.
Lees meer...

Belgische overheden en de Jodenvervolging

 Welke verantwoordelijkheid droegen de overheden voor de Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog ? Op die cruciale vraag tracht het boek Gewillig België. Belgische overheden en de Jodenvervolging een duidelijk en genuanceerd antwoord te formuleren (klik hier om het te bestellen).
Lees meer...

België en het internationale oorlogsrecht

 Het boek van Rik Verwaest, Van Den Haag tot Genève: België en het internationale oorlogsrecht (1874-1950) (klik hier om het te bestellen), resultaat van een onderzoeksproject van het CEGESOMA, vertelt het verhaal van de Belgische omgang met het oorlogsrecht van 1874 tot vandaag. Dit toegankelijk boek bespreekt de Belgische toepassing van het oorlogsrecht tijdens bekende en minder bekende episodes uit het Belgische oorlogsverleden: de jungleoorlog in Afrika, de terreur tijdens de bezetting van het Ruhrgebied, de Duitse gevangenen in de Steenkoolslag…
Lees meer...

CEGESOMA-studie Gewillig België in Wikileaks

Zoals bekend kreeg in 2003 het CEGESOMA de opdracht om een onderzoek te doen naar de mogelijke verantwoordelijkheid van Belgische autoriteiten inzake de Jodenvervolging. Op 13 februari 2007 werden de resultaten ervan, een lijvig rapport van meer dan duizend pagina's, in de Senaat voorgesteld, onder de titel Gewillig België. Nog datzelfde jaar werden de onderzoeksresultaten gepubliceerd, zowel in een Nederlandstalige als Franstalige versie (klik hier om de studie te bestellen). Het verwachte debat in het Parlement kwam er echter tot dusver niet.
Lees meer...

Geweld en oorlog. De rijke oogst van een tweevoudig CEGESOMA-project

De recente publicatie van Antoon Vrints over het publiek geweld in Antwerpen tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw bewijst opnieuw het succes van het project “Geweld, criminaliteit en oorlogen: een vergelijkend onderzoek van de twee wereldconflicten”, dat tussen 2001 en 2004 in onze instelling door Benoît Majerus en Toon Vrints werd uitgevoerd. Het is dus de gelegenheid eens terug te komen op de conclusies van de twee briljante proefschriften waartoe dat project heeft geleid.
Lees meer...

Congo-Belgique, 1955-1965. Entre propagande et réalité

 Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, wil het CEGESOMA zijn bijdrage leveren aan het opmaken van de balans van het gemeenschappelijke verleden van België en Congo, zowel voor de voormalige metropool als voor Centraal Afrika door de publicatie van een boek waar de foto een centrale plaats bekleedt. Het album Congo-Belgique (klik hier om het te bestellen) onderzoekt de transitie van het koloniale naar het onafhankelijke Congo aan de hand van een kritische analyse van de fotografische productie tussen 1955 en 1965. Lees meer...

    1   2   3   4