PDF Afdrukken E-mail

IUAP Justice and populations afgesloten met een rijk palet aan publicaties

Op 20 december 2017 organiseerde het CegeSoma de laatste activiteit in het kader van de IUAP 'Justice and Populations' : een internationale workshop over het onderzoek van IUAP-medewerker dr Jan Julia Zurné naar de 'bevrijdingsmoorden' in het gerechtelijk arrondissement Brussel.


Boekvoorstelling JJ Zurné - CegeSoma - 29.11.2017.
Boekvoorstelling JJ Zurné - CegeSoma - 29.11.2017.
Jan Julia Zurné ging na hoe het gerecht omging met moorden op al dan niet vermeende collaborateurs, die konden gelinkt worden aan het verzet in de eerste maanden na de bevrijding in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Het fenomeen beperkte zich niet tot België, vandaar dat buitenlandse onderzoekers gevraagd werd te reflecteren over het onderzoek van Jan Julia Zurné : Jean Marc Berlière en Henk Termeer gingen in met haar in discussie. Xavier Rousseaux, promotor van de IUAP zorgde voor een lange termijnperspectief. Jan Julia neemt deze commentaren mee in het artikel dat ze aan de kwestie heeft gewijd en dat is voorgelegd aan de redactie van een gespecialiseerd internationaal tijdschrift.

Dit is niet de enige wetenschappelijke output van de IUAP, die in 2012 van start ging. De IUAP- onderzoekers van het CegeSoma waren auteur of medeauteur van verschillende publicaties.

Jan Julia Zurné schreef op basis van haar proefschrift dat in het kader van de IUAP tot stand kwam, een boek voor een breed publiek over magistratuur en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in België : Jan Julia Zurné, Tussen twee vuren, Gerecht en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, Tielt, Lannoo, 2017.
 
In het BTNG had ze eerder al een case study uitgewerkt : Jan Julia- Zurné, 'Een “bedrijfsongeval” met verregaande gevolgen. Het parket van Brussel en de zaak-Predom 1942-1947', in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 46:3/4, 2016, p. 10-43.

Mélanie Bost, die eveneens werkte als onderzoeker in het kader van de IUAP was één van de editors van de acta van een colloquium dat de IUAP organiseerde over de bronnen van het militaire gerecht. Het militaire gerecht is vooral gekend als organisator van de repressie na de Tweede Wereldoorlog, maar de bronnen die de instelling heeft geproduceerd zijn relevant voor andere periodes uit de geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Mélanie Bost, Paul Drossens en Stanislas Horvat (eds.), 'Ressources et usages des archives de la Justice militaire = Bronnen en onderzoeksperspectieven in verband met het Militaire Gerecht', in: Justice & Society, VII, Algemeen Rijksarchief, Brussel 2016.

Gerlinda Swillen en Laurence Petrone waren als geassocieerd onderzoeker bij de IUAP betrokken. Gerlinda Swillen publiceerde de handelseditie van haar proefschrift over 'Oorlogskinderen', een groep die met tal van juridische problemen te maken kreeg. Gerlinda Swillen, De wieg van de Tweede Wereldoorlog : Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn, VUBPress, Brussel, 2016. Laurence Petrone deed internationaal vergelijkend onderzoek over buitengerechtelijke vrijheidsberoving tussen 1914 en 1940, een problematiek die in het kader van het terrorisme actualiteitswaarde heeft. Laurence Petrone, 'Democratie in crisis. Een anatomie van de buitengerechtelijke vrijheidsberoving in West-Europa (1914-1940)', in: Studies in Belgian History 3, Rijksarchief, Brussel, 2017.


Publieksgeschiedenis

De kern van de IUAP is academisch onderzoek, maar het project heeft ook een aantal publicaties voorgebracht voor een breed publiek. Het verhaal van Justitie, Snoeck, Gent, 2017 legt het juridische jargon uit in een begrijpelijke taal en maakt zo het justitiële systeem inzichtelijk, waarbij heden en verleden worden gekoppeld. Het boek Was opa een Nazi ?, waarvan de co-promotor van de IUAP één van de medeauteurs is, legt uit hoe bronnen kunnen gevonden en gebruikt worden die informatie geven over personen die betrokken waren bij repressie en epuratie. Koen Aerts, Dirk Luyten, Bart Willems, Paul Drossens, Pieter Lagrou, Was opa een Nazi? Speuren naar het oorlogsverleden, Lannoo, Tielt, 2017.

De website Belgium WW II (www.belgiumwwii.be) tenslotte heeft een juridisch luik, dat in belangrijke mate werd gerealiseerd door IUAP-onderzoeker Tamar Cachet.

Alle boeken, behalve Het verhaal van Justitie kunnen worden besteld bij het CegeSoma. Meer details over prijzen en wijze van bestellen vindt u hier
     
Dirk Luyten
19.1.2018

  Terug