PDF Afdrukken E-mail

CegeSoma neemt het voortouw in een project rond Duurzaam Digitaal Publiceren

 

Sinds kort coördineren we het project Open History - Workshops on sustainable digital publishing of archival catalogues of twentieth-century history archives. Dit project kadert in een oproep rond Open Humanities van de Digital Research Infrastructure of the Arts and the Humanities (DARIAH-EU. Samen met vier andere instellingen lanceerden we dit project over de uitdagingen van duurzaam publiceren van archiefbeschrijvingen.


Digital humanities en dataproviders: nood aan samenwerking

 

Contemporaine historici ontdekken volop de mogelijkheden van digital humanities. Instellingen die collecties beheren staan voor heel wat uitdagingen willen ze meestappen in die ontwikkeling en willen ze hun data en metadata met digitale onderzoeksinfrastructuren delen. Al te vaak wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van methodes en instrumenten voor onderzoekers, en wordt er weinig gedaan opdat de dataverstrekkende instellingen kunnen voldoen aan de geschapen verwachtingen. Terwijl er al tal van initiatieven genomen zijn om digital humanities resource discovery services en virtual research environments (VRE's) op te zetten, hinken de toegangen tot en het delen van beschrijvende metadata achterop. Vaak is dat te wijten aan het feit dat de metadata gecreëerd zijn in op maat gemaakte systemen voor intern gebruik, zonder gepubliceerd te zijn in een formaat dat door machines elders in de digitale wereld kan worden gebruikt.

 

Waarom de archieven bijstand nodig hebben? 

 

Projecten zoals Collabrative European Digital Archive Infrastructure (CENDARI) en European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) zijn pioniers inzake het samenbrengen van metadata afkomstig uit bewaarplaatsen van archieven over de twintigste-eeuwse Europese geschiedenis. Maar ook die projecten werden met dat probleem geconfronteerd.  In veel gevallen is tijdrovend handwerk nodig om de data klaar te krijgen voor onderzoeksportalen. Belangrijke aanpassingen aan de metadata en/of hun structuur zijn noodzakelijk. En die methodes van voorbereiding en publicatie zijn voor de dataproviders of -verzamelaars niet duurzaam. Het risico is dus groot dat die data slechts toegankelijk blijven in institutionele of statische verzamelingen, die niet geschikt zijn voor toekomstige onderzoekstoepassingen.

 

Wat houdt het project in?

 

Het project begint op 29 en 30 september 2015 in Brussel met een workshop van de vijf initiatief nemende instellingen (DANS, Den Haag, NIOD, Amsterdam, TCD, Dublin, het USTR en ABS, Praag en CegeSoma). Het doel van die eerste bijeenkomst is om de kennis over dit onderwerp, vanuit projecten als CENDARI en EHRI, samen te brengen. Dat zal resulteren in een state-of-the-art-overzicht van de huidige situatie en mogelijk scenario's en werkpunten schetsen waarmee archivarissen rekening kunnen houden.

 

Later dit jaar (op 9-10 december 2015) wordt een tweede workshop georganiseerd om het rapport en zijn aanbevelingen te toetsen met een groep instellingen die collecties beheren, en zo het bewustzijn te doen toenemen binnen die instellingen en andere spelers in het veld van digital humanities dat die kloof dringend gedicht moet worden. De genodigden zijn interdisciplinaire instellingen (collecties, herinnering, publieksgeschiedenis en onderzoek), die werken rond Europese conflicten in de twintigste eeuw. De resultaten van die workshops zullen via publicaties worden gedeeld. 

 

Veerle Vanden Daelen

 

23 / 9 / 2015

  Terug